Dynata Global UK Limited (f/k/a Research Now Limited)

Vilkår og betingelser

 

1. Anvendbarhet, avtale. 

Disse vilkår og betingelser (“vilkår”) styrer og gjelder din bruk av Dynatas tjenester, inkludert, uten begrensning, (1) medlemskap hos et Dynata-panel eller underpanel, inkludert, uten begrensning, Survey Spot Research Panel, OpinionWorld Research Panels, Choozz Research Panels, Opinion Outpost Research Panels og YourVoice Research Panels (individuelt et “panel” og samlet, “panelene”), (2) bruk av og/eller tilgang til enhver panelwebside (individuelt en “webside” og samlet, “websidene”), (3) deltagelse i enhver spørreundersøkelse eller studie tilbudt, gitt, arrangert eller administrert av eller gjennom Dynata, og (4) din kvalifikasjon for, og/eller innløsning av belønninger, insentiver og premier tilbudt for visse handlinger og aktiviteter, inkludert, uten begrensning, å ha komplettert spørreundersøkelser (samlet, “tjenestene”)

Alle referanser i disse vilkårene til “Dynata” inkluderer Dynata Global UK Limited (f/k/a Research Now Limited), og dets moderselskap, datterselskaper og samarbeidspartnere. Alle referanser i disse vilkårene til “oss” eller “vi” refererer til Dynata.

Ved å få tilgang til, bruke, og/eller delta i tjenestene samtykker du herved uttrykkelig i å overholde, og være bundet ved disse vilkårene.

Dynata forbeholder seg retten til å avslå, innskrenke, forby, eller avvise din tilgang til, bruk av, og/eller deltagelse i tjenestene, når som helst og av enhver grunn.

 

2. Kvalifikasjon for medlemskap.

Medlemskap i paneler er generelt åpent for personer som tilfredsstiller kravene for medlemskap, inkludert, uten begrensning, kravet for minimumsalder og krav for geografisk lokalisering. Kravene for panelmedlemskap kan variere for hvert panel. Vi tillater kun ett medlem per unike e-postadresse. Dynata kan nekte å gi tjenestene til noen, når som helst og av enhver grunn eller uten grunn.

 

3. Bruk av tjenestene.

Tjenestene er for personlig, ikke-kommersiell bruk. Du kan bruke tjenestene kun når, og som de er tilgjengelige. Dynata forbeholder seg retten til å endre, modifisere eller eliminere, og/eller innskrenke eller blokkere tilgang til, hele eller deler av tjenestene, uten meddelelse, når som helst, av enhver grunn eller uten grunn.

Dynata gir panelmedlemmer og ikke-panelmedlemmer muligheten til å delta i spørreundersøkelser. Deltagelse i spørreundersøkelser er frivillig. Ved å godta å bli et panelmedlem, godtar du å motta invitasjoner for å delta i spørreundersøkelser. I tillegg, kan Dynata gi panelmedlemmer muligheten til å kommunisere med andre panelmedlemmer og/eller Dynata. Du kan melde deg av panelmedlemskapet når som helst, se seksjon 10 “Fravalgspolicy” nedenfor.

 

4. Panelregistrering, passord.

Du kan få tilgang til enhver webside som besøkende uten å registrere deg for medlemskap med panelet assosiert med denne websiden og uten å oppgi eller avsløre personlig informasjon.

For å kunne registrere deg som et panelmedlem, må du registrere deg med eller for panelet og oppgi personlig informasjon. Panelmedlemmer og ikke-panelmedlemmer må sannferdig oppgi all informasjon. Dynata forbeholder seg retten til å innskrenke eller forby din bruk av, tilgang til, og/eller deltagelse i tjenestene hvis du gir, eller Dynata har grunn til å mistenke at du har gitt usann, unøyaktig, ikke aktuell eller ufullstendig informasjon.

Dynata vil enten: (i) utstede et brukernavn og passord til et panelmedlem, eller (ii) tillate at et panelmedlem oppretter hans/hennes eget brukernavn og passord. Panelmedlemmer er alene ansvarlig for sikkerheten rundt deres brukernavn og passord og vil alene være forpliktet og ansvarlig for enhver bruk, enten autorisert eller uautorisert, av deres medlemskapskonti. Dynata vil sterkt fraråde bruk av personnummer, bankkontonummer, eller enhver annen identifikasjon eller kontonummer, som brukernavn eller passord.

Panelmedlemskap er spesifikt for personen som registrerer seg for medlemskap med panelet.

Du erkjenner at du har tilgang til, bruker og/eller deltar i tjenestene i kapasitet som en uavhengig kontraktør, og at forhold som byrå, partnerskap, prosjektsamarbeid, arbeidstaker-arbeidsgiver eller franchisegiver-franchisetaker ikke er tilsiktet eller inngått med denne avtalen.

 

5. Uautorisert bruk.

Du samtykker i å ikke: (i) bruke spidere, roboter, eller andre automatiserte datamineringsteknikker for å katalogisere, laste ned, lagre, eller ellers reprodusere eller distribuere data eller innhold tilgjengelig i forbindelse med tjenestene, eller å manipulere resultatene av spørreundersøkelser, utlodning eller konkurranser; (ii) iverksette tiltak for å forstyrre webside(r) eller et individs bruk av enhver webside, inkludert, uten begrensning, overbelastning, overstrømming, e-post-bombardering, eller forårsakelse av sammenbrudd av enhver webside; (iii) sende eller overføre virus, ødelagt data, eller annen skadelig, ødeleggende eller destruktiv kode, fil eller informasjon, inkludert, uten begrensning, spionprogramvare; (iv) samle inn enhver personlig identifiserbar informasjon av eller om enhver annen bruker av tjenestene; (v) sende uønsket e-post, inkludert, uten begrensning, tilbud og/eller markedsføring av produkter eller tjenester; (vi) åpne, bruke eller vedlikeholde mer enn en (1) medlemskonto med et panel; (vii) forfalske eller maskere din sanne identitet; (viii) ramme en del(er) av enhver webside innen en annen webside eller endre utseende på enhver webside; (ix) etablere linker fra andre websider til enhver side av, på, eller lokalisert innenfor enhver webside eller til tjenestene, uten på forhånd å ha fått skriftlig tillatelse fra Dynata; (x) sette opp eller overføre truende, injurierende, ærekrenkende, uanstendig, pornografisk, utuktig, skandaløst eller provoserende materiale eller samtykke eller materiale eller samtykke som ellers kan bryte gjeldende lover (som definert heri); (xi) ta del i straffbar aktivitet, inkludert, uten begrensning, rase gjennom spørreundersøkelser, ta samme spørreundersøkelse flere ganger, maskere eller forfalske din identitet, sende inn falske opplysninger under registreringsprosessen, sende inn falske eller usanne undersøkelsesdata, innfri eller forsøke å innfri belønninger, premier, og/eller andre insentiver via falske eller uredelige måter, og forsøke å forfalske spørreundersøkelser; (xii) foreta reverse engineering av ethvert aspekt av tjenestene eller gjøre eller ta del i handlinger som kan avsløre eller røpe kildekoden, eller omgå steg eller kontroller brukt for å forby, innskrenke eller begrense tilgang til enhver webside, innhold eller kode, unntatt som uttrykkelig tillatt av gjeldende lover; (xiii) ta del i kriminelle eller ulovlige handlinger; (xiv) bruke begrenset innhold (som definert heri) i overtredelse eller brudd på disse vilkårene; eller (xv) oppfordre og/eller anbefale enhver person, inkludert, uten begrensning, enhver Dynata-ansatt, til å utføre handlinger som er forbudt herunder.

Du erkjenner og samtykker i at Dynata vil samarbeide med alle lovmessige forespørsler om offentliggjøring(er) (f.eks. rettskjennelser eller stevninger).

 

6. Begrenset innhold.

I forbindelse med din bruk av, tilgang til, og/eller deltagelse i tjenestene, kan du få muligheten til å gå gjennom eller få tilgang til konfidensiell og fortrolig informasjon, materialer, produkter, og innhold ("Begrenset innhold”) tilhørende Dynata og/eller Dynatas kunder, partnere og/eller lisensgivere. Begrenset innhold er og vil forbli ene og utelukkende eiendom til eieren av det begrensede innholdet. Du skal ikke under noen omstendighet få eller motta rettighet, tittel, og/eller interesse i eller til begrenset innhold. Du samtykker i å beskytte konfidensialitet og hemmelighold av det begrensede innholdet og du samtykker i å ikke modifisere, kopiere, reprodusere, republisere, vise, overføre, distribuere, foreta reverse engineering, skape derivater av, dekompilere, eller ellers bruke, endre, eller overføre begrenset innhold uten tidligere skriftlig samtykke fra Dynata. Du erkjenner og samtykker i at begrenset innhold kan være underlagt og beskyttet av lover for opphavsrett, reguleringer og koder. Videre, erkjenner og samtykker du at dersom du bryter eller på annen måte overtreder restriksjonene, begrensningene, og forbudene innsatt i denne seksjonen, i tillegg til andre rettigheter og rettsmidler tilgjengelig for Dynata, er Dynata forbeholdt retten til å avslutte, forby eller begrense din bruk av, tilgang til, og/eller deltagelse i tjenestene.

 

7. Brukerinnhold.

Du er alene forpliktet og ansvarlig for alt innhold, materialer, informasjon og kommentarer du bruker, laster opp, setter opp eller sender inn i forbindelse med tjenestene (“brukerinnhold”). Du er alene ansvarlig for alle tredjepartsgodkjenninger, samtykker, og/eller tillatelser som trengs for brukerinnhold. Hvis du sender inn brukerinnhold, kan brukerinnhold bli gjort offentlig tilgjengelig og kan deles med tredjeparter, inkludert, uten begrensning, Dynatas kunder, kunder av Dynatas kunder, og tredjeparts-tjenesteleverandører. Brukerinnhold skal kun inkludere lyd, video, bilder eller fotografier av den personen som sender brukerinnholdet og skal ikke inneholde noe med opphavsrett, eller varemerket innhold eller materialer fra noen tredjepart. Brukerinnhold skal ikke inkludere lyd, video, bilder eller fotografier av noen andre enn brukeren. Du vil ikke motta kompensasjon for brukerinnhold.

Ved å bruke, laste opp, sette opp, eller sende inn brukerinnhold i forbindelse med tjenestene, gir du herved Dynata en perpetuell, ugjenkallelig, ubegrenset, overførbar, under-lisensierbar, verdensomspennende, avgiftsfri, rett og lisens til å endre, kopiere, overføre, publisere, vise, skape derivater av, reprodusere, modifisere, distribuere, og ellers bruke, modifisere, eller distribuere ditt brukerinnhold på en hvilken som helst måte, uten kompensasjon eller kunngjøring.

Du er alene ansvarlig for brukerinnholdet, og Dynata vil ikke og kan ikke gjennomgå alt brukerinnhold og Dynata er ikke ansvarlig for brukerinnholdet. Dynata reserverer seg retten til å slette, flytte, eller redigere brukerinnhold som etter Dynatas eget forgodtbefinnende, er ansett å: (i) bryte disse vilkårene, (ii) bryte opphavsrett eller varemerkelovgivning, eller (iii) være fornærmende, ærekrenkende, obskønt eller forøvrig uakseptabelt.

 

8. Program for belønninger.

I forbindelse med bruken av tjenestene, vil du ha muligheten til å motta belønninger, insentiver, og/eller delta i utlodninger. Informasjon, offisielle regler, og vilkår og betingelser for belønninger, insentiver, og utlodninger kan være tilgjengelige på websiden til et panel, på begynnelsen eller slutten av en spørreundersøkelse, i invitasjoner til spørreundersøkelser, på websiden(e) for innløsning av belønninger, insentiver og premier, og/eller kan være beskrevet i nyhetsbrev eller andre meddelelser distribuert eller utgitt av Dynata. Belønninger, insentiver, og premier er ikke-overførbare.

 

9. Profiloppdateringer.

Panelmedlemmer samtykker i å omgående informere Dynata om endringer i eller rundt informasjon i medlemsprofilen. Panelmedlemmer samtykker i å gjennomgå og oppdatere, som nødvendig, medlemsprofiler ikke sjeldnere enn én gang hver sjette (6) måned. Et panelmedlem kan oppdatere, rette, og/eller slette informasjon i hans eller hennes medlemsprofil ved: (i) tilgang til hans eller hennes panelmedlemskapskonto; eller (ii) sende en e-post til teamet for panelmedlemsservice for det gjeldende panelet.

 

10. Fravalgspolicy.

Panelmedlemmer kan fravelge bruk av tjenestene (inkludert, uten begrensning, fra å motta nyhetsbrev eller meddelelser), når som helst, ved å: (i) følge prosedyrene for å melde seg av beskrevet på gjeldende webside(r) eller i e-poster mottatt fra Dynata; eller (ii) ved å sende en e-post til teamet for panelmedlemsservice. Dynata skal bruke rimelig innsats til å lese og svare på hver e-postforespørsel innen en rimelig tidsperiode etter mottagelse. Ved avslutning, vil et panelmedlems kontaktinformasjon bli fjernet fra all fremtidig kommunikasjon eller kontaktlister. Vennligst la noen dager passere før fullstendig fjerning av kontaktinformasjon fra Dynatas kommunikasjon eller kontaktlister for gjeldende panel er komplett. I løpet av denne perioden kan du motta meddelelser som var skapt eller kompilert før avslutningen. Vennligst se Dynatas retningslinjer for personvern for informasjon om hvordan Dynata håndterer informasjon og data etter en avmelding, avslutning, eller fravalgsforespørsel (“Dynatas personvernpolicy”).

 

11. Lenker.

I forbindelse med din bruk av tjenestene, kan du frivillig lenke eller koble til websider som er vedlikeholdt og/eller betjent av tredjeparter (“Tredjeparts-websider”). Dynata bifaller ikke tredjeparts-websider eller produkter, tjenester og/eller annonserte muligheter, tilbudt og/eller solgt av, gjennom eller i forbindelse med tredjeparts-websider (“Tredjeparts-websider”). Dynata gjør ingen representasjoner eller garantier angående tredjeparts-websider og/eller tredjeparts-informasjon. Vennligst gå nøye gjennom alle policyer og vilkår gjeldende tredjeparts-websider og tredjeparts-informasjon.

 

12. Kommunikasjon med Dynata.

All kommunikasjon (unntatt personlig informasjon) og brukerinnhold sendt inn eller overført av deg til Dynata, via elektronisk post eller på andre måter, skal behandles som ikke-konfidensiell og ikke-fortrolig informasjon, med mindre spesifikt indikert av deg enten før, eller samtidig med, innsending eller overføring av slik kommunikasjon og brukerinnhold. Du samtykker i at slik kommunikasjon og brukerinnhold kan bli brukt av Dynata av juridiske årsaker.

 

13. Personvern.

Dynata tar ditt personvern svært alvorlig. Vennligst gå gjennom Dynatas personvernerklæring for informasjon om Dynatas retningslinjer for personvern .

 

14. Ansvarsbegrensning.

TJENESTENE, INKLUDERT ALL INFORMASJON, SPØRREUNDERSØKELSER, INNHOLD, MATERIALE, KOMMENTARER OG TJENESTER GJORT TILGJENGELIG PÅ, ELLER VIA, TJENESTENE, ER GITT “SOM DE ER”. Dynata VIL IKKE GJØRE REPRESENTASJONER ELLER GARANTIER AV NOE SLAG I FORBINDELSE MED INFORMASJON, INNHOLD, MATERIALE, KOMMENTARER, SPØRREUNDERSØKELSER, PRODUKTER, ELLER TJENESTER GJORT TILGJENGELIG PÅ, ELLER VIA, TJENESTENE, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, ANNET BRUKERINNHOLD. VIDERE, AVVISER Dynata HERVED ENHVER OG ALLE GARANTIER, ENTEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER VED UKRENKELIGHET, SALGBARHET, OG DUGELIGHET FOR ET VISST FORMÅL. Dynata GARANTERER IKKE AT VERKTØYENE, TEKNOLOGIEN, ELLER FUNKSJONENE I TJENESTENE ELLER ANNET INNHOLD, MATERIALE, KOMMENTARER, INFORMASJON OG/ELLER TJENESTER DERI, VIL VÆRE UFORSTYRRET ELLER FEILFRI, AT DEFEKTER VIL BLI RETTET OPP, AT SYSTEMENE ELLER SERVER(NE) SOM STØTTER TJENESTENE OG GJØR TJENESTENE TILGJENGELIGE VIL BLI RETTET OPP, ELLER AT TJENESTENE OG/ELLER SYSTEMENE OG/ELLER SERVER(NE) SOM STØTTER TJENESTENE ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. Dynata GIR IKKE TILGANG ELLER FORBINDELSE TIL INTERNET OG ER IKKE OG VIL IKKE VÆRE ANSVARLIG ELLER FORPLIKTET FOR HANDLINGENE ELLER UTELATELSENE TIL TREDJEPARTER SOM HINDRER, BEGRENSER, INNSKRENKER, ELLER AVVERGER TILGANG ELLER FORBINDELSE TIL, ELLER BRUK AV, TJENESTENE.

 

15. Endringer.

Dynata reserverer herved retten til, etter Dynatas eget forgodtbefinnende, å gjøre endringer på disse vilkårene. Dynata oppfordrer deg til å gå gjennom disse vilkårene til stadighet. Dynata vil innhente ditt samtykke før endringer som er av en slik karakter at samtykke er nødvendig eller påkrevet. For endringer som ikke krever samtykke, vil din vedvarende bruk av, tilgang til, og/eller deltakelse i tjenestene, utgjøre ditt samtykke av disse vilkårene som revidert.

 

16. Erstatning.

Du samtykker i å erstatte, forsvare og uskadeliggjøre Dynata og deres moder-, tilknyttede- og underselskaper og deres respektive medlemmer, ledere, aksjeeiere, styremedlemmer, funksjonærer, ansatte, og agenter fra og mot ethvert og alle krav, ansvar, tap, dommer, belønninger, bøter, straffer og kostnader og/eller utgifter av ethvert slag, inkludert, uten begrensning, rimelige advokathonorarer og rettskostnader, som fremkommer av, er resultat av eller forårsaket av, enten direkte eller indirekte: (i) ditt brudd eller overtredelse av disse vilkårene; og/eller (ii) din bruk av, deltakelse i, og/eller tilgang til tjenestene.

 

17. Begrensning av ansvar.

MED UNNTAK AV I DEN GRAD DET ER FORBUDT VED GJELDENDE LOVER, ERKJENNER DU OG SAMTYKKER DU I AT Dynata IKKE VIL HOLDES SKYLDIG ELLER PÅ ANNEN MÅTE ANSVARLIG, VED NOE TILFELLE, OVERFOR DEG FOR INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, FØLGE- OG/ELLER STRAFFERETTSLIGE SKADER, AV ENHVER GRUNN ELLER ÅRSAK, UANSETT OM Dynata ER INFORMERT OM MULIGHETEN FOR AT SLIK SKADE KAN FOREKOMME.

ETHVERT KRAV ELLER SAKSGRUNNLAG I FORBINDELSE MED ELLER RELATERT TIL BRUKEN AV TJENESTENE OG/ELLER DISSE VILKÅRENE MÅ RAPPORTERES INNEN ETT (1) ÅR ETTER SLIKE KRAV ELLER SAKSGRUNNLAG OPPSTOD.

 

18. Overholdelse av gjeldende lover.

Du erkjenner og samtykker at du vil overholde alle gjeldende internasjonale, nasjonale, føderale, statlige, og/eller lokale lover, koder, reguleringer, regler og/eller krav (“Gjeldende lover”) i forbindelse med din bruk av, deltagelse i, og/eller tilgang til tjenestene.

 

19. Suspendering, avslutning, deaktivering av panelmedlemskapskonti.

Hver av partene kan avslutte medlemskapet med et panel når som helst, med eller uten årsak, av enhver grunn eller uten grunn, og uten ansvar for avslutningen.

I tillegg til enhver og alle andre tilgjengelige rettsmidler, kan Dynata uten varsel, innstille og/eller avslutte din bruk av, tilgang til, og/eller deltagelse i tjenestene dersom du har misligholdt eller brutt disse vilkårene. Dersom Dynata avslutter ditt medlemskap på grunn av din misligholdelse eller brudd på disse vilkårene: (i) gir du opp alle rettigheter, tittel og interesser i og/eller til alle uinnløste belønninger, insentiver og/eller premier, fra tidspunktet for avslutningen; (ii) vil ditt medlemskap umiddelbart bli avsluttet; (iii) vil din tilgang til, deltagelse i, og bruk av tjenestene umiddelbart opphøre, og (iv) vil du ikke ha tillatelse til å delta i spørreundersøkelser tilbudt gjennom tjenestene. Dersom et ikke-panelmedlem bryter eller på annen måte misligholder disse vilkårene, samtykker dette ikke-panelmedlemmet herved i at: (a) alle rettigheter, titler, og interesser i og/eller til alle uinnløste belønninger, insentiver, og/eller premier (hvis noen), vil bli fratatt ved avslutning; og (b) tilgang til, bruk av, og deltagelse i tjenestene vil umiddelbart opphøre.

I tillegg, vil Dynata forbeholde seg rettigheten til å deaktivere din panelmedlemskapskonto: (a) hvis din medlemskapskonto ikke forblir aktiv (som definert heri); (b) hvis Dynata mottar en retur- eller mottakerfeilmelding på e-postmeldinger sendt fra Dynata til din e-postadresse; eller (c) hvis Dynata mottar en returmelding om “full innboks” tre (3) ganger i forbindelse med e-postmeldinger sendt av Dynata til din e-postadresse. På grunnlag av disse vilkårene, betyr “Aktiv” at du: (i) deltar i en spørreundersøkelse, minst én gang hver sjette (6) måned, eller (ii) oppdaterer din profil- eller medlemsinformasjon minst én gang hver sjette (6) måned.

I tilfelle av deaktivering, avslutning fra din side, eller avslutning fra Dynatas side (av andre årsaker enn misligholdelse eller brudd på disse vilkårene), skal Dynata bevare uinnløste belønninger, insentiver, og/eller premier som aktive og tilgjengelige for deg for innløsning i en periode på tretti (30) dager etter deaktivering eller avslutning.

 

20. Dynata ansatte.

A.         Restriksjon . Dynatas ansatte og deres umiddelbare familiemedlem(mer) (som definert heri) er ikke kvalifisert for å motta betalinger, premier, eller insentiver for bruk, deltagelse, eller tilgang til tjenestene. På grunnlag av denne seksjon 20, inkluderer “Umiddelbar(e) familiemedlem(mer)” foreldre, ektefeller, barn eller partner (f.eks. kjærester, samboere, eller tilsvarende ektefeller).

B.         Fremgangsmåter. Dynatas ansatte kan bruke, ha tilgang til, eller delta i tjenestene kun etter å ha mottatt skriftlig tillatelse fra deres respektive leder, og kun for det formål å forbedre Dynatas produkter og/eller tjenester. Dynatas ansatte må alltid være ærlige og rapportere nøyaktig informasjon i forbindelse med bruk, tilgang til, eller deltagelse i tjenestene. Dersom endret, falsk, eller usann informasjon eller data må brukes, må samtykke og tillatelse tidligere være mottatt fra Dynatas administrerende direktør.

C.         Upassende atferd. Med mindre autorisert overensstemmelse med disse vilkårene eller ellers skriftlig godkjenning av Dynatas administrerende direktør foreligger, vil brudd på disse vilkårene i denne seksjon 20 av en ansatt i Dynata og/eller hans/hennes umiddelbare familiemedlem(mer) være brudd på Dynatas etiske retningslinjer og ethvert slikt brudd kan føre til disiplinærreaksjon, inkludert, uten begrensning, avslutning av ansettelsesforholdet for den ansatte.

 

21. Meddelelser.

A. Meddelelser fra deg til Dynata. Unntatt som ellers forklart heri, eller som påkrevd av gjeldende lover, skal alle meddelelser sendt eller gitt til Dynata: (i) være korrekt adressert til gjeldende forretningsadresse, og skal være tilstrekkelig levert, hvis levert: (a) med Federal Express, Express Mail, eller andre nasjonale eller internasjonale anerkjente transportselskaper som leverer over natten (der meddelelse skal tre i kraft én (1) virkedag etter forsendelse); eller (b) med rekommandert post, returslipp anmodet, forhåndsbetalt porto (der meddelelse skal tre i kraft seks (6) virkedager etter forsendelse); eller (ii) sendes via e-post til gjeldende team for medlemsservice for gjeldende panel.

B. Meddelelse fra Dynata til deg. Hvis ikke annet er påkrevd av gjeldende lover, samtykker du at Dynata kan gi deg meddelelser: (i) via e-postadressen du har oppgitt til Dynata (der meddelelse skal tre i kraft én (1) virkedag etter datoen e-posten var sendt, gitt at Dynata ikke mottok en feilmelding om at levering av e-posten var forsinket, at e-postadressen var ugyldig eller at e-posten på annen måte ikke kunne leveres); (ii) via rekommandert post, returslipp anmodet, forhåndsbetalt porto adressert til adressen gitt av deg til Dynata (der meddelelse skal tre i kraft seks (6) virkedager etter forsendelse); eller (iii) ved å sette opp meddelelser på gjeldende webside(r). Du samtykker i å sjekke gjeldende webside(r) ofte for meddelelser og for å holde din personlige informasjon oppdatert.

C.Juridiske meddelelser. Alle spørsmål angående disse vilkårene og alle juridiske meddelelser skal sendes inn, i henhold til seksjon 21.A. av disse vilkårene, til:

Dynata Global UK Limited (f/k/a Research Now Limited)
6 Research Drive
Shelton, Connecticut 06484.
Attn: Legal Department

eller via e-post til: privacy@dynata.com

 

22. Ugyldighet

Hvis deler av disse vilkårene skulle holdes eller deklareres ugyldige eller håndheves for en hvilken som helst grunn av en hvilken som helst rett i en kompetent jurisdiksjon, vil denne delen erklæres ugyldig og virkningsløs og skal ikke påvirke anvendelse og/eller fortolkning av disse vilkårene. De gjenværende delene av disse vilkårene skal fortsette i full styrke og effekt, som om den ugyldige eller virkningsløse delen ikke var del av disse vilkårene.

 

23. Gjeldende lover, jurisdiksjon og rettssted.

Disse vilkårene og din tilgang til, bruk av, eller deltagelse i tjenestene skal la seg lede av og fortolkes i samsvar med lovgivningen i staten Connecticut i USA, uten hensyn til andre lovgivende prinsipper (enten av Connecticut eller andre jurisdiksjoner) som kan benytte lover fra andre jurisdiksjoner. Alle krav eller tvister som oppstår i forbindelse med disse vilkårene og/eller din tilgang til, bruk av, eller deltagelse i tjenestene, skal være underlagt de eksklusive jurisdiksjonene av staten eller føderale rettsinstanser i Fairfield i Connecticut, USA.

 

24. Diverse vilkår.

Overskriftene i disse vilkårene er kun ment som referanse og skal ikke ha noen effekt på tolkningen og/eller anvendelsen av disse vilkårene. Dersom Dynata unnlater å håndheve et brudd på disse vilkårene av deg, gjør det deg ikke frigitt eller fritatt fra et slikt brudd og skal ikke fraskrive, frigi eller forhindre Dynata fra å håndheve ethvert senere brudd fra deg på disse vilkårene. Disse vilkårene, alle regler, vilkår eller policyer henvist til heri eller innlagt heri, og alle panelspesifikke krav, representerer hele forståelsen og avtalen mellom Dynata og deg i henhold til innholdet herav.

 

Sist oppdatert: : 11. oktober 2019.