Общи условия

 1. Приложимост; споразумение
 2. Допустимост за членство
 3. Използване на уебсайтове; проучвания
 4. Регистрация за панел; пароли
 5. Неразрешено използване
 6. Съдържание с ограничен достъп
 7. Вашето съдържание и материали
 8. Програми за награди; лотарии
 9. Актуализации на профила
 10. Политика за неучастие
 11. Връзки
 12. Политика за неучастие
 13. Поверителност
 14. Отказ от отговорност
 15. Промени
 16. Освобождаване от отговорност
 17. Ограничения на отговорността
 18. Спазване на приложимите закони
 19. Прекъсване; прекратяване; деактивиране на акаунти за членство в панел
 20. Служители на SSI
 21. Интелектуална собственост
 22. Известия
 23. Разделност на клаузите
 24. Приложимо право; спорове; арбитраж
 25. Разни условия

 

1. Приложимост; споразумение

Тези Общи условия (тези „Условия“) уреждат и се прилагат за:

     (1) Вашата регистрация и членството Ви в панелите и под-панелите на SSI, включително, без ограничение, панел Survey Spot Research, панели OpinionWorld Research, панели Choozz Research, панели Opinion Outpost Research и панели YourVoice Research (поотделно всеки един „Панел“ и колективно „Панели“);

    (2) използването от Ваша страна на и/или достъпа Ви до всеки/всички уебсайт(ове) за панел(и) (поотделно всеки „уебсайт“ и колективно „уебсайтове“);

    (3) участието Ви в което и да е проучване или изследване, предложено, хоствано или администрирано от SSI (поотделно „Проучване“ и колективно „Проучвания“); и

    (4) Вашата пригодност за получаване на стимули, които могат да бъдат предложени като възнаграждение за успешното приключване на някои SSI проучвания от Вас, включително без ограничение специфични за панел нематериални „точки“, които могат да бъдат разменени за пари, стоки или услуги, и/или лотария (поотделно „стимул“ и колективно „стимули“).

Всяко споменаване в настоящите условия на „SSI“ означава Survey Sampling International, LLC и нейните компании майки, дъщерни дружества и филиали. Всяко споменаване в настоящите Условия на „нас“ или „ние“ се отнасят до SSI.

С присъединяването си към панел; използването и/или достъпа до който и да е уебсайт; чрез участие в което и да е прочуване; или получаване на стимули, с настоящото Вие изрично се съгласявате да спазвате и да се обвържете с тези Условия.

SSI си запазва правото: (i) да откаже или да отхвърли дадено лице за членство в панел; (ii) да прекрати членството в панел със или без причина; (iii) да ограничи или забрани използването от и/или достъпа до всеки/всякакви уебсайт(ове) (и); (iv) да ограничи или забрани участието на дадено лице във всяко/всякакви проучване(ия); и (v) да ограничи или забрани получаването на или достъпа до стимули; по всяко време, по свое усмотрение.

горна част

2. Допустимост за членство

Членството в панел на SSI обикновено е отворено за физически лица на възраст от поне осемнадесет (18) години или повече, въпреки че специфични за даден панел ограничения могат да имат възрастови ограничения и/или да позволяват на по-млади лица да се регистрират за някои панели. Членството в панел също може да бъде ограничено само до лицата, живеещи в определени географски местоположения (например Канада, Съединените американски щати и/или една или повече от нейните или техните общности от държави, територии и/или протекторати). Ние разрешаваме по един (1) член на домакинство. SSI може да откаже услугите си на всеки, по всяко време, по свое усмотрение.

горна част

3. Използване на уебсайтове; проучвания

Уебсайтове са стриктно за лична, некомерсиална употреба. Можете да използвате уебсайтовете само когато и доколкото са на разположение. SSI си запазва правото да променя, модифицира или премахва и/или ограничава или блокира достъпа до целия или част от всеки/всички сайт(ове) без предизвестие, по всяко време и от време на време.

SSI осигурява на членовете на панела и на лицата, които не са членове на панела, възможност да участват в проучвания. Участието в проучвания е доброволно. Със съгласието си да станете член на панел Вие се съгласявате да участвате в проучвания. Освен това SSI предоставя на членовете на панел възможност да комуникират с други членове на панела и/или SSI. Можете да се отпишете от членство в панел по всяко време, вижте по-долу раздел 10 „Политика за отказване“. Всеки панел може да има допълнителни изисквания за членство (например възрастови ограничения, географски ограничения и т.н.); моля, вижте се със специфичните изисквания за панела, намиращи се на приложимия(ите) уебсайт(ове).  

горна част

4. Регистрация за панел; пароли

Можете да осъществите достъп до всеки/всички сайт(ове) като посетител, без да се регистрирате за членство в панел, свързан с уебсайт(овете), и без да предоставяте или разкривате лична информация (както е определено в Политиката за поверителност  на SSI).

За да се регистрирате като член на панел, трябва да се регистрирате в приложимите уебсайтове и да предоставите определена лична информация. Членовете на панел и лицата, които не са членове на панел, са длъжни достоверно да предоставят цялата информация. SSI си запазва правото да прекрати членство в панел и/или да ограничи или забрани участие в проучвания, ако предоставите информация, която е невярна, неточна, неактуална или непълна или за която е разумно да се предположи, че е такава.

SSI ще: (i) издаде потребителско име и парола на член на панел или (ii) ще позволи на член на панел да създаде свое собствено потребителско име и парола. Членовете на панел са единствено отговорни за сигурността на своите потребителски имена и пароли и ще са единствено отговорни за всякаква употреба, независимо дали е разрешена или неразрешена, от акаунтите си за членство. SSI настойчиво препоръчва за потребителско име или парола да не се използва номера на социална осигуровка, номера на финансова сметка и всякакъв друг идентификационен номер на сметка.

Членството в панел е конкретно за лице, което е регистрирано и попълнило демографските и други информационни раздели в профила. Стимулите и всякакви други награди се присъждат на дадено лице и не могат да се прехвърлят. Стимулите не са материално имущество и следователно при никакви обстоятелства не могат да бъдат продадени, прехвърлени или преотстъпени на друг член на панел или физическо лице.

Вие признавате, че изпълнявате всякакви и всички услуги за SSI в качеството си на независим изпълнител, и че с това споразумение не се планира и не се създава никаква агенция, партньорство, съвместно предприятие, отношение служител — работодател или франчайзодател — франчайзополучател.  Освен това Вие признавате, че всякакви стимули, спечелени от успешното завършване на приложимите проучвания, представляват съвкупността от компенсации, произтичащи от този отношения.

горна част

5. Неразрешено използване

Вие се съгласявате да не:

        • използвате паяци, роботи или други техники за автоматизирано извличане на данни, за да включвате в каталог, изтегляте, съхранявате или по друг начин да възпроизвеждате или разпространявате съдържание, достъпно на който и да е уебсайт, или да манипулирате резултатите от което и да е проучване или теглене на награда;

        • предприемете каквито и да са действия за нарушаване на работата или използването на който и да е уебсайт от дадено лице, включително, без ограничение, чрез претоварване, „наводняване“, „бомбардировки с имейли“ или „сриване“ на който и да е уебсайт;

        • изпращате на SSI, и/или към или от който и да е уебсайт какъвто и да е незаконен, измамен или зловреден код, включително, без ограничение, всякакъв вирус, шпионски софтуер, рекламен софтуер или всеки друг зловреден код;

        • изпращате нежелани имейли, включително, без ограничение, промоции и/или реклама на продукти или услуги;

        • оиткривате, използвате или поддържате повече от един (1) акаунт за членство в рамките на панел;

        • подправяте или прикривате истинската си самоличност;

        • използвате част(и) от който и да е уебсайт в рамките на друг уебсайт или да променяте външния вид на който и да е уебсайт;

        • създавате връзки от който и да е друг уебсайт към която и да е страница от, на или в рамките на който и да е уебсайт, без предварителното изрично писмено разрешение на SSI, и в никакъв случай не трябва да бъдат създавани връзки към която и да е страница, различна от началната страница на уебсайта;

        • публикувате или предавате заплашителни, клеветнически, нецензурни, скандални или подстрекателски материали или съдържание или каквито и да са материали или съдържание, което иначе би могло да наруши приложимите закони (както е определено тук);

        • случайно или умишлено да представяте фалшифицирани данни или да извършите друга(и) измама(и), включително и без ограничение, опити да спечелите стимули или да използвате стимулите по начин, който е в противоречие с целта на настоящите Общи условия; да правите опити чрез измама да спечелите, използвате или закупите точки; или да подправяте проучвания или връзки;

        • извършвате обратно проектиране на който и да е аспект на който и да е уебсайт, или да не правите или предприемате всякакви действия, които биха могли да разкрият или покажат изходния код, или да не избягвате или заобикаляте мерките или контролите, използвани за забрана или ограничаване на достъпа до която и да е уебстраница, съдържание или код, освен ако изрично е позволено от приложимите закони;

        • участвате в каквото и да е криминално деяние(я); или

        • насърчавате и/или съветвате което и да е физическо лице, включително, без ограничение, който и да е служител на SSI, да извършва всякакво действие(я), забранено(и) в настоящия договор.

 Вие потвърждавате и се съгласявате, че SSI напълно ще съдейства при всички искове за законно разкриване на информация (например съдебна заповед или призовка).

горна част

6. Съдържание с ограничен достъп

Във връзка с Вашето членство в панел или участие в проучване може да имате възможност да прегледате или да имате достъп до конфиденциална и защитена информация, материали, продукти и съдържание („Ограничено съдържание“) принадлежащо на SSI и/или клиенти на SSI, партньори и/или лицензодатели. Ограниченото съдържание е и ще продължи да бъде единствена и изключителна собственост на притежателя на съдържанието. В никакъв случай няма да се сдобиете със или да получите каквито и да са права, собственост и/или полза от или за което и да е ограничено съдържание. Вие се съгласявате да пазите поверителността и тайната на ограниченото съдържание и да не променяте, копирате, възпроизвеждате, създавате производни произведения, публикувате, показвате, предавате, разпространявате, извършвате обратно проектиране, създавате производни произведения на, декомпилирате или да използвате по друг начин, изменяте или прехвърляте ограничено съдържание без предварително изричното писмено съгласие на SSI. Вие приемате и се съгласявате, че ограниченото съдържание може да подлежи на и да бъде защитено от законите, наредбите и кодексите за интелектуална собственост. Вие също потвърждавате и се съгласявате, че ако не изпълните или по друг начин нарушите ограниченията и забраните, съдържащи се в настоящия раздел, в допълнение към всички други права или средства за правна защита, на разположение на SSI, SSI си запазва правото да прекрати, забрани или ограничи членството Ви в панели и/или възможността Ви за участие в проучвания.   

горна част

7. Вашето съдържание и материали

Вие сте единствено отговорни за цялото съдържание, материали, информация и коментари („потребителско съдържание“), което използвате, качвате, публикувате или представяте във връзка с уебсайтовете и/или по време на участие в проучването. Вие носите цялата отговорност за всички одобрения, съгласия и/или разрешения от трети страни, необходими за потребителското съдържание.

Чрез използване, качване, публикуване или изпращане на потребителско съдържание във връзка с уебсайтовете и/или по време на участие в проучването с настоящото Вие предоставяте на SSI непрекъснато, безвъзвратно, неограничено, прехвърлимо, сублицензирано, глобално, без авторски и лицензионни възнаграждения, право и лиценз за редактиране, копиране, предаване, публикуване, показване, създаване на производни произведения на, възпроизвеждане, модифициране, разпространяване и използване по друг начин на потребителското си съдържание.

горна част

8. Програми за награди; лотарии

По собствена преценка SSI може да предлага или управлява награди и други стимули за някои проучвания. Редът и условията за програмите за награди и лотарии се намират на всеки съответен уебсайт и конкретните условия за наградите и лотариите могат да бъдат включени в покани за проучвания. SSI може да ангажира трета страна или трети лица за администрирането на програмите за награди и лотариите.

Когато е приложимо стимулът или съответно стимулите, които се предлагат за проучване, ще бъдат показани с всяка покана за проучване или на началната страницата на проучването. Определянето на пригодността за получаване на стимули може да се направи по всяко време по време на дадено проучване по причини, които могат да включват, но не се ограничават непременно до демография, непоследователност, прекалено набързо дадени отговори или по други причини. Стимулите, спечелени от даден участник в панел, ще бъдат кредитирани по акаунта на члена на панела (ако акаунтът на члена на панела е със стабилен статус при SSI) обикновено няколко минути след завършване на проучването или незабавно спечелване на игра. Въпреки това, някои проучвания могат да изискват последващи дейности или да имат други характеристики, които изискват от нас да не даваме стимули като награда за период от четири (4) до  осем (8) седмици след приключване на проучването. Предоставянето на наградите във връзка с теглене на лотария/промоция зависи от няколко фактора и подлежи на официалните правила за конкретната лотария/промоция. В някои случаи проучвания, предлагани от SSI, са хоствани от несвързани партньори, в такива случаи, решението за предоставяне на стимули е единствено по преценка на нашия(те) партньор(и) и такива решения са окончателни.

горна част

9. Актуализации на профила

Членовете на панела се съгласяват своевременно да уведомят SSI за всякакви промени във или за информацията, съдържаща се в техния членски профил. Членовете на панела се съгласяват да преразглеждат и актуализират, ако е необходимо, профилите си за членство не по-рядко от веднъж на всеки дванадесет (12) месеца. Член на панел може да актуализира, поправя и/или изтрива информация, съдържаща се в неговите или нейните профили за членство чрез: (i) влизане в акаунта си за членство в панел; или (ii) изпращане на имейл до съответния екип по обслужване за член на панел за съответния панел.

горна част

10. Политика за неучастие

Членовете на панела могат по всяко време да се откажат от членството си в панел, като: (i) следват процедурите за отписване, описани на приложимия(ите) уебсайт(ове) или съдържащи се във всяка имейл покана за проучване; или (ii) като изпратят имейл до екипа по обслужване на панела. SSI ще положи разумни усилия да прочете и отговори на всяко искане по имейл в рамките на два (2) до три (3) работни дни. При прекратяване информацията за контакт на члена на панела ще бъде премахната от всякакви допълнителни списъци за комуникация или списъци с контакти. Моля, изчакайте няколко дни за пълното премахване на информацията за контакт от списъците за комуникация или списъците с контакти на SSI за приложимия панел; през този времеви период членът на панела може да получава съобщения, които са били създадени или съставени преди прекратяването. SSI може да запази профилната информация в базите данни на SSI за неопределено време, при спазване на политиката за поверителност на SSI„Уведомление за поверителност на SSI“).

Членовете на панел могат да се регистрират за получаване на бюлетин, който предоставя информация за нови функции или състезания. Член на панел може да се откаже от получаване на бюлетина на SSI, като кликне на бутона за отписване или връзката, съдържаща се в бюлетина, и като следва инструкциите или подканите.

горна част

11. Връзки

Може да имате възможност доброволно да създадете линкове или да се свържете към уебсайтове, поддържани и/или управлявани от трети страни („Уебсайтове на трети страни“). SSI не подкрепя никакъв уебсайт на трета страна, нито каквито и да било продукти, услуги и/или възможности, рекламирани, предлагани и/или продавани от, чрез или във връзка с който и да е уебсайт на трета страна („Информация за трета страна“). SSI не прави никакви изявления и не дава гаранции по отношение на уебсайтове на трети страни и/или информация на трета страна. Моля, прегледайте внимателно всички политики и условия, приложими към уебсайтовете на трети страни и за информация на третата страна. 

горна част

12. Политика за неучастие

Всички комуникации и потребителското съдържание, подадено или предадено от Вас до SSI по електронна поща или по друг начин, ще се третира като неповерителна и незащитена информация, освен ако изрично е посочено от Вас или преди, или едновременно с представянето или предаването на такива съобщения и потребителско съдържание. Вие се съгласявате, че всички такива комуникации и потребителско съдържание могат да се използват от SSI за всяко юридическо основание.  

горна част

13. Поверителност

SSI се отнася изключително сериозно към поверителността на личните Ви данни. За информация относно практиките за поверителност на SSI, моля, прегледайте Политиката за поверителност на SSI.

горна част

14. Отказ от отговорност

УЕБСАЙТОВЕТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАНИЕ, МАТЕРИАЛИ, КОМЕНТАРИ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ИЛИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТОВЕТЕ, СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „КАКТО СА“. SSI НЕ ПРАВИ НИКАКВИ ИЗЯВЛЕНИЯ И НЕ ПРЕДОСТАВЯ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, СВЪРЗАНИ С КАКВАТО И ДА Е ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАНИЕ, МАТЕРИАЛ, КОМЕНТАРИ ИЛИ УСЛУГИ, НАПРАВЕНИ ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТОВЕТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ВСЯКАКВА ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАНИЕ, МАТЕРИАЛ ИЛИ КОМЕНТАР, ИЗПРАТЕН, КАЧЕН ИЛИ ПУБЛИКУВАН ОТ КОЙТО И ДА Е ЧЛЕН НА ПАНЕЛ. ОСВЕН ТОВА SSI НЕ ПОЕМА НИКАКВИ ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, НЕНАРУШЕНИЕ, ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. SSI НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ИНСТРУМЕНТИТЕ ИЛИ ФУНКЦИИТЕ, КОИТО СЕ СЪДЪРЖАТ В УЕБСАЙТОВЕТЕ ИЛИ КОЕТО И ДА Е СЪДЪРЖАНИЕ, МАТЕРИАЛ, КОМЕНТАР, ИНФОРМАЦИЯ И/ИЛИ УСЛУГИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТЯХ, ЩЕ БЪДАТ НЕПРЕКЪСНАТИ ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ, ЧЕ ДЕФЕКТИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОТСТРАНЕНИ, ЧЕ СИСТЕМИТЕ ИЛИ СЪРВЪРЪТ ИЛИ СЪОТВЕТНО СЪРВЪРИТЕ, КОИТО ПОДДЪРЖАТ УЕБСАЙТОВЕТЕ И ГИ ПРАВЯТ ДОСТЪПНИ, ЩЕ БЪДАТ ПОПРАВЕНИ, ИЛИ ЧЕ СИСТЕМИТЕ ИЛИ СЪРВЪРЪТ ИЛИ СЪОТВЕТНО СЪРВЪРИТЕ, КОИТО ПОДДЪРЖАТ УЕБСАЙТОВЕТЕ И ГИ ПРАВЯТ ДОСТЪПНИ, СА БЕЗ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ. SSI НЕ ПРЕДОСТАВЯ ДОСТЪП И СВЪРЗВАНЕ С ИНТЕРНЕТ И НЕ Е ОТГОВОРНА И НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕЙСТВИЯ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА, КОИТО ПРЕЧАТ, ОГРАНИЧАВАТ ИЛИ ПРЕДОТВРАТЯВАТ ДОСТЪПА ИЛИ ВРЪЗКАТА СЪС ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОУЧВАНИЯ ИЗСЛЕДВАНИЯ, УСЛУГИТЕ И/ИЛИ УЕБСАЙТОВЕ НА SSI.

горна част

15. Промени

Цялата информация, публикувана на уебсайтовете, може да бъде променяна по всяко време, без предварително известие. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време, без предизвестие от SSI. Всички промени в тези Условия ще бъдат публикувани в района или местоположението, което SSI счете за необходимо. SSI настойчиво препоръчва често да проверявате уебсайтовете за промени. Чрез използването на и/или осъществяването на достъп до уебсайт(ове), продължаването на членство в панел или с панел(и), участването в проучване(ия) или получаването или използването на стимули, след като настоящите Общи условия са били изменени, Вие приемате настоящите Общи условия, както са изменени.

горна част

16. Освобождаване от отговорност

Вие се съгласявате да освободите от отговорност, да защитавате и предпазвате SSI, нейните компании майки, филиали и дъщерни дружества и всяко от техните поделения, членове, управители, акционери, директори, представители, служители и агенти от и срещу всякакви и всички искове, отговорности, загуби, съдебни решения, награди, глоби, санкции и разходи и/или разходи от всякакъв вид, включително, без ограничение, разумни адвокатски хонорари и съдебни разноски, произтичащи от, в резултат на, във връзка със, или причинени от, независимо дали пряко или косвено, нарушаване или нарушение от Ваша страна на настоящите Общи условия.

Освен това Вие се съгласявате да освободите от отговорност и да предпазвате SSI от и срещу всякакви действия, предприети от физическо лице, осъществяващо достъп до акаунта Ви, включително, но не ограничено до, натрупване на стимули, използване на стимули и разкриване на пароли на трети страни. С приемането на стимули Вие освобождавате SSI и нейните компании майки, дъщерни дружества и филиали, както и всяко от техните поделения, членове, управители, акционери, директори, представители, служители и агенти от всякаква отговорност по отношение на получаването на стимули, използването на стимули, или друго участие в програми за стимули.

горна част

17. Ограничения на отговорността

ОСВЕН ДОКОЛКОТО E ЗАБРАНЕНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ SSI НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН НЯМА ДА Е ОТГОВОРНА КЪМ ВАС ОТНОСНО ВСЯКАКВИ КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПОСЛЕДВАЩИ И/ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ПОРАДИ КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА(И) ИЛИ ПО КАКЪВТО И ДА Е ПОВОД ИЛИ СЪОТВЕТНО ПОВОДИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ SSI Е ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА, ЧЕ ТАКИВА ЩЕТИ МОГАТ ДА СЪЩЕСТВУВАТ.

18. Спазване на приложимите закони

Вие приемате и се съгласявате, че ще спазвате всички приложими международни, национални, федерални, щатски и/или местни закони, кодекси, наредби, правила и/или изисквания („Приложимите закони“) по отношение на: (i) използването на и/или достъпа до уебсайтове от Ваша страна; (ii) Вашето членство в панели; (iii) Вашето участие в проучвания; и/или (iv) получаване. Получаване и/или ползване на стимули.

горна част

19. Прекъсване; прекратяване; деактивиране на акаунти на членове в панел

Без да ограничава всички останали налични средства за правна защита, SSI може, без предупреждение, да блокира или да прекрати акаунта(ите) на член на панел, ако тези нарушения престъпват или по друг начин не спазват или не отговорят на настоящите Общи условия, включително, без ограничение, раздели 2-7, 9 и 18-21 от настоящите Общи условия. Членовете на панела се съгласяват, че блокирането на акаунта(ите) за членството няма да забраняват или ограничат SSI от последващо прекратяване на такъв/такива акаунт(и) на членове. В случай че SSI прекрати акаунт на член на панел(и), SSI си запазва правото да: (i) изтрие всички стимули; (ii) забрани на член на панел да се пререгистрира в който и да е панел или съответно панели; (iii) забрани или ограничи възможността на член на панел да участва в което и да е проучване или съответно проучвания; и (iv) използва всякакви и всички други средства за правна защита, които са на разположение на SSI. В случай че лице, което не е член на панел, не спази или по друг начин наруши настоящите Общи условия, такова лице, което не е член на панел, с настоящото се съгласява, че SSI може: (а) да изтрие всички стимули, достъпни за такова лице, което не е член на панел; (б) да забрани и ограничи такова лице, което не е член на панел, участието в проучвания; и (в) да забрани и ограничи такова лице, което не е член на панел, да се регистрира в панели.

Можете да прекратите членството си в панел със или без причина, поради някаква причина или без причина, след като предоставите предизвестие на SSI, както е изложено по-горе. SSI може да прекрати членството Ви в панел по всяко време със или без причина, поради някаква причина или без причина, без предизвестие. В случай на прекратяване, както е посочено в настоящия параграф, Вашето членство в панел ще бъде прекратено незабавно и всички стимули веднага ще бъдат изтрити и изгубени.   

SSI си запазва правото да деактивира профила Ви като член на панел без предизвестие: (а) ако акаунтът Ви за членството не остане активен (както е определено тук); (б) ако SSI получи върнат имейл или известие за неуспешно изпращане по отношение на съобщения по имейл, изпратени от SSI до Вашия имейл акаунт; или (в) ако SSI получи отговор „пощенската кутия е пълна“ три (3) пъти по отношение на съобщения по имейл, изпратени от SSI до Вашия имейл акаунт. В случай че SSI деактивира Вашия акаунт за членство поради изложените по-горе причини, SSI ще пази неизползваните стимули, натрупани преди деактивирането, за срок от 30 (тридесет) дни след деактивирането, след което SSI незабавно ще прекрати Вашия достъп до тях, както и възможността да използвате всякакви такива стимули. За целите на настоящите Общи условия „Активен“ означава, че Вие: (i) участвате в проучване най-малко веднъж на всеки дванадесет (12) месеца; или (ii) актуализирате профила си или информацията си като член веднъж на всеки дванадесет (12) месеца.

горна част

20. Служители на SSI

 1. Ограничение. Служителите на SSI и преките членове на техните семейства (както е дефинирано тук), нямат право да получават никакви плащания, награди или стимули за участие в проучвания. За целите на настоящия раздел 20 терминът „близък/близки член(ове) на семейство“ включва родители, съпрузи, деца или други важни лица (т.е. интимни приятелки/интимни приятели, съжителстващи партньори и еквиваленти на съпруг(а).

 2. Процедури. Служителите на SSI могат да се присъединят към панел или да участват в проучване само след получаване на писмено разрешение от съответния им мениджър, и то само с единствената цел да се подобрят продуктите и/или услугите на SSI. Служителите на SSI винаги трябва да са честни и да докладват точна информация във връзка с присъединяването към панел или участието в проучване. Ако трябва да се използват променени демографски данни за специфично изпитване или други законни цели, висшето ръководство на SSI ще даде изрично писмено съгласие и инструкции за това как да докладвате тази дейност и да гарантирате, че тези данни не са включени в окончателните резултати от проучването.

 3. Неправомерно поведение. Освен ако не е разрешено от ръководството SSI в писмена форма, SSI класифицира всяко нарочно или умишлено фалшифициране на данни като извършена измама. Всеки служител на SSI, за който е установено, че е извършил измама или е обучавал който и да е респондент как да манипулира панел или системата на проучването, ще бъде в нарушение на стандарта за поведение на SSI, както е посочено в наръчника на служителя на SSI. В случай че такива актове на измама са извършени от служител на SSI, независимо дали самостоятелно или във връзка с друго лице, този служител на SSI ще бъде незабавно освободен от длъжност. В случай че за член на панел е установено, че си е сътрудничел или е участвал в такава(ива) измама(и), този член на панел ще подлежи на съответните дисциплинарни мерки, както е разрешено в съответствие с настоящите Общи условия.
горна част

21. Интелектуална собственост

Имената, логотиповете, иконите и графиките, използвани в този сайт във връзка със или идентифициращи продуктите или услугите на SSI, всяко друго съдържание или материали, съдържащи се във или състоящи се от произведения, които могат да бъдат патентовани или защитени с авторски или сродни права на сайта на SSI, са патентовани марки на SSI. Всички други търговски марки и/или авторски права, появяващи се на сайта на SSI, са собственост на съответните им притежатели и, освен ако не е указано друго, не са свързани.

Съдържанието на SSI и на уебсайтовете е предназначено за лично, нетърговско използване от потребителите и Вие се съгласявате да не продавате, лицензиране, отдавате под наем, модифицирате, разпространявате, копирате, възпроизвеждате, предавате, показвате публично, изпълнявате публично, публикувате, адаптирате, редактирате или създавате производни на тези материали или съдържание, включително интелектуална собственост на SSI.

горна част

22. Известия

A) Уведомление от Вас до SSI. С изключение на друго, което е изложено тук, или както се изисква от приложимите закони, всички уведомления, които ще бъдат изпратени или предоставени на SSI, трябва да са: (i) правилно адресирани до съответния служебен адрес и ще бъдат счетени за доставени в достатъчна степен, ако са доставени: (а) чрез Federal Express, Express Mail или друга национално или международно призната куриерска служба с доставка на следващия ден (в който случай уведомлението ще е в сила един (1) работен ден след изпращането); или (б) чрез препоръчана поща с поискана обратна разписка, с предплатени разходи (в който случай уведомлението ще е в сила шест (6) дни след изпращането на пощата); или (ii) е изпратено по имейл на съответния екип за обслужване на членове за съответния панел.

B) Уведомление от SSI до Вас. Освен ако не се изисква от приложимите закони, Вие се съгласявате, че SSI може да Ви предоставя  уведомления: (i) чрез имейл адреса, предоставен от Вас на SSI (в който случай уведомлението трябва да е в сила един (1) ден след датата, на която имейлът е изпратен, при условие че SSI не е получила съобщение за грешка, показващо, че доставката на имейла е била забавена, че имейл адресът е невалиден или че имейлът не е бил доставен по друга причина); (ii) чрез препоръчана поща, с поискана обратна разписка, с платени разходи, адресирана до адрес, предоставен от Вас на SSI (в който случай уведомлението ще бъде в сила шест (6) дни след изпращане по пощата); или (iii), чрез публикуване на уведомления на съответния(ите) уебсайт(ове). Вие се съгласявате често да проверявате съответния(ите) уебсайт(ове) за уведомления и да поддържате актуална личната си информация.

 C) Правно уведомление. Всички въпроси, свързани с настоящите Общи условия, както и всички правни уведомления трябва да бъдат изпратени в съответствие с раздел 22.A от настоящите Общи условия на:

        Survey Sampling International, LLC

        6 Research Drive

        Shelton, Connecticut 06484.

        Attn: Legal Department

D) Бележка за агента по авторски права.

(i)         Обща информация.

SSI има политика да отговаря на ясни сигнали за нарушения на авторски права. Този раздел описва информацията, която трябва да присъства в тези уведомления. Моля, имайте предвид, че в отговор на такива уведомления SSI си запазва правото да предприеме всякакви действия, считани за необходими от SSI, включително, без ограничение, правото да премахне, свали или забрани достъпа до материали или съдържание, за което се твърди, че е предмет на дейност, нарушаваща авторските права.

(ii)        Уведомление за нарушаване на авторските права.

SSI зачита правата на интелектуална собственост на други лица и се ангажира да спазва всички приложими закони, включително, без ограничение, Закона за авторските права в цифровото хилядолетие от 1998 г., както е изменен („DMCA“). Ако някой добросъвестно счита, че съдържание и/или материали, разположени на или в рамките на който и да е уебсайт, се използва по начин, който представлява нарушение на авторските права, такова лице може да предостави уведомление за такова нарушение, което трябва да включва:

 

(1)  Физически или електронен подпис на собственика или на лицето, упълномощено да действа от името на собственика, за изключително право, за което се твърди, че е нарушено.

 

(2)  Идентифициране на произведението, чиито авторски права се твърди, че са нарушени, или ако множество защитени с авторски права произведения на един онлайн сайт са обхванати от едно уведомление, представителен списък на такива произведения в такъв онлайн сайт. На SSI трябва да бъде предоставена достатъчно обоснована информация за идентификация от докладващата страна.

 

(3)  Идентификация на материала или съдържанието, чиито права се твърди, че са нарушени или за които се твърди, че са предмет на неправомерните действия, и искане такъв материал или съдържание да бъде отстранен/о или достъпът до него да бъде деактивиран. На SSI трябва да бъде предоставена достатъчно обоснована информация, което да даде възможност на SSI да намери материала или съдържанието.

 

(4)  Достатъчно обоснована информация, която да даде възможност на SSI да се свърже с лицето, предоставящо уведомлението, включително, без ограничение, адрес, телефонен номер и, ако има наличен, имейл адрес.

 

(5)  Включете следните твърдения:

(a)  „Добросъвестно считам, че използването на материала по начина, който е описан в жалбата, не е разрешен от собственика на авторските права, негов представител или от закона.“

 

(b)  „Заклевам се, под заплаха от наказание за лъжесвидетелство, че информацията, съдържаща се в настоящото известие, е точна, и че аз съм собственикът на авторските права или съм упълномощен да действам от името на собственика на изключителното право, за което се смята, че е нарушено.“ 

 

Горното уведомление следва да се изпрати до представителя на SSI по авторки права, както следва:

С обикновена поща или национално или международно признат куриер с доставка на следващия ден до:

        Survey Sampling International, LLC

        6 Research Drive

        Shelton, Connecticut 06484

        Attn: General Counsel

Моля, имайте предвид, че горното уведомление може да бъде препратено от SSI до лицето, което е предоставило или е изпратило материала или съдържанието, за което се твърди, че има нарушени авторски права.

(iii)       Насрещно уведомление.

Ако получите уведомление за нарушаване на авторските права от SSI и считате, че такова уведомление е неправилно подадено срещу Вас, можете да подадете насрещно уведомление до представителя на SSI по авторско право, което трябва да включва следното:

 

(1)  Физически или електронен подпис на члена или друго лице, чийто материал или съдържание е бил/о отстранен/о, или до който/което достъпът е бил деактивиран.

 

(2)  Идентифициране на материала или съдържанието, който/което е бил/о отстранен/о, или до който/което достъпът е забранен, и местоположението, в което материалът или съдържанието за последно се е появил/о, преди отстраняването или блокирането на достъпа.

 

(3)  Следната декларация: „Заклевам се, под заплаха от наказание за лъжесвидетелство, че добросъвестно считам, че идентифицираният материал е бил отстранен, или достъпът до него е бил забранен в резултат на грешка или погрешно идентифициране.“

 

(4)  Името, адреса и телефонния номер на члена или физическото лице, чийто материал или чието съдържание е бил/о отстранен/о, или до който/което достъпът е бил забранен, декларация, че Вие сте съгласни с юрисдикцията на Федералния окръжен съд за съдебния окръг, в който се намира адресът Ви, или ако се намирате извън САЩ, Федералния окръжен съд, намиращ се в окръг Феърфийлд, Кънектикът, САЩ, и че ще приемете призовката от лицето, предоставило уведомление, или представител на такова лице.

Предходното насрещно известие следва да бъде изпратено на представителя на SSI по авторско право, както е изложено в раздел 22(D)(ii) по-горе.

Моля, имайте предвид, че:

горна част

23. Разделност на клаузите

Ако някоя от клаузите на настоящите Общи условия бъде счетена или обявена за невалидна или неприложима по някаква причина от който и да е компетентен съд, такава клауза ще се счита за нищожна и няма да засяга прилагането и/или тълкуването на настоящите Общи условия. Останалите клаузи от настоящите Общи условия ще продължават да са с пълна сила и ефект, все едно невалидната или неприложима клауза не е била част от настоящите Общи условия.

горна част

24.Приложимо право; спорове; арбитраж

Настоящите Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на щата Юта, САЩ, без оглед на каквато и да е част от какъвто и да е избор на законови принципи (независимо дали тези на Юта или някоя друга юрисдикция), които биха могли да предвидят прилагане на право според различна юрисдикция. Всяко противоречие или иск, произтичащ от или свързан с тези Общи условия и/или Вашето членство в панел, ще се уреждат чрез задължителен арбитраж в съответствие с търговските арбитражни правила на Американската арбитражна асоциация. Всяко такова противоречие или иск ще се решава чрез арбитраж на индивидуална база и няма да бъде консолидирано в никакъв арбитраж с какъвто и да е иск или спор от която и да е друга страна. Арбитражът ще се провежда в окръг Феърфийлд, Кънектикът, САЩ или окръг Солт Лейк, Юта, САЩ и с арбитражното решение може да бъде вписан във всеки съд, който има съответната юрисдикция. Независимо от горното, в никакъв случай на Вас или на SSI няма да ви бъде забранено и няма да бъдете ограничавани да търсите справедливо обезщетение от компетентен съд, намиращ се в окръг Феърфийлд, Кънектикът, САЩ, или окръг Солт Лейк, Юта, САЩ, за да се защитят права и/или имоти от щети или вреди.

горна част

25. Разни условия

Заглавията, които се съдържат в настоящите Общи условия, са само за справка и не оказват влияние върху тълкуването и/или прилагането на тези Условия. Неуспехът на SSI да постанови нарушение от Ваша страна на тези Условия няма да премахне или да Ви освободи от такова нарушение и няма да премахне, освободи или попречи на SSI да постанови всяко следващо нарушение от Ваша страна на тези Условия. Настоящите Общи условия, всяка политика или политики, споменати или включени тук, както и всички изисквания, специфични за даден панел, представляват цялостното разбиране и споразумение между SSI и Вас по отношение на предмета на договора.

горна част

Последна актуализация на: 4 ноември 2011 г.