Survey Sampling International, LLC

Käyttöehdot

 

1. Soveltuvuus; sopimus. 

Nämä käyttöehdot (nämä ”ehdot” koskevat SSI:n palveluiden käyttöä, mukaan lukien, rajoittamatta, (1) jäsenyyttä SSI-paneelissa tai alipaneelissa, mukaan lukien, rajoittamatta, Survey Spot Research -paneelin, OpinionWorld Research -paneelit, Choozz Research -paneelin, Opinion Outpost Research -paneelit ja YourVoice Research -paneelit (yksittäinen ”paneeli” ja kollektiivinen ”paneelit”), (2) minkä tahansa paneelin sivuston käytön (yksittäinen ”sivusto” ja kollektiivinen ”sivustot”), (3) osallistumista kyselyyn tai tutkimukseen, joka tarjotaan, tuodaan esiin, isännöidään tai hallinnoidaan SSI:n toimesta tai kautta, ja (4) kelpoisuutesi saada ja/tai lunastaa palkkioita, kannustepalkintoja ja palkintoja, jotka tarjotaan tietyistä toimista ja toiminnoista, mukaan lukien, rajoittamatta, kyselyiden suorittaminen (kollektiivinen ”palvelut”).

Kaikki näissä ehdoissa tehdyt viittaukset ”SSI:hin” sisältävät Survey Sampling International, LLC:n sekä sen emoyhtiöt, tytäryhtiöt ja kumppanit. Kaikki näissä ehdoissa tehdyt viittaukset termiin ”me ”6] tarkoittavat SSI:tä.

Ottamalla yhteyttä palveluun, käyttämällä sitä ja/tai osallistumalla siihen suostut nimenomaisesti noudattamaan näitä ehtoja ja olemaan sitoutunut niihin.

SSI varaa oikeuden kieltää, rajoittaa, estää ja hylätä yhteydenottosi palveluihin, niiden käytön ja/tai niihin osallistumisen milloin tahansa ja mistä syystä tahansa.

 

2. Kelpoisuus jäsenyyteen.

Paneelin jäsenyys on yleisesti avoinna henkilöille, jotka täyttävät jäsenyysvaatimukset, mukaan lukien, rajoittamattomasti, vähimmäisikärajan ja maantieteellistä sijaintia koskevat vaatimukset. Paneelin jäsenyysvaatimukset voivat vaihdella kunkin paneelin mukaan. Sallimme vain yhden jäsenen kutakin erillistä sähköpostiosoitetta kohden. SSI voi kieltäytyä tarjoamasta palveluita kenelle tahansa, milloin tahansa ja mistä tahansa syystä tai ilman syytä.

 

3. Palveluiden käyttö.

Palvelut on tarkoitettu henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Saat käyttää palveluita ainoastaan silloin, kun ne ovat saatavilla. SSI varaa oikeuden muuttaa, muokata ja poistaa ja/tai rajoittaa tai estää pääsyn kaikkiin palveluihin tai mihin tahansa osaan niistä ilman minkäänlaista ilmoitusta milloin tahansa, mistä syystä tahansa tai ilman syytä.

SSI tarjoaa paneelin jäsenille ja muillekin kuin jäsenille tilaisuuden osallistua kyselyihin. Kyselyihin osallistuminen on vapaaehtoista. Suostumalla liittymään paneelin jäseneksi suostut samalla vastaanottamaan kutsuja kyselytutkimuksiin osallistumiseksi. Lisäksi, SSI voi tarjota paneelin jäsenille tilaisuuden olla kanssakäymisissä muiden paneelin jäsenten ja/tai SSI:n kanssa. Voit peruuttaa paneelin jäsenyyden milloin tahansa. Katso kappale 10 ”Jäsenyyden peruuttamiskäytäntö” jäljempänä.

 

4. Paneeliin rekisteröityminen; salasanat.

Voit käyttää vierailijana mitä tahansa sivustoa (sivustoja) rekisteröitymättä jäseneksi sivustoon (sivustoihin) kuuluvaan paneeliin toimittamatta tai paljastamatta sille henkilötietojasi.

Jotta voisit rekisteröityä paneelin jäseneksi, sinun on rekisteröidyttävä siten, että annat tietyt vaaditut henkilötiedot. Paneelin jäsenten ja muiden kuin jäsenten on annettava kaikki tiedot totuudenmukaisesti. SSI varaa oikeuden rajoittaa tai estää palveluiden käytön ja/tai niihin osallistumisen, jos annat tai jos SSI kohtuuden nimessä epäilee, että olet antanut tietoja, jotka eivät ole tosia, jotka ovat epätarkkoja, jotka eivät ole ajan tasalla tai jotka ovat puutteellisia.

SSI toimii jollakin seuraavista tavoista: (i) antaa paneelin jäsenelle käyttäjätunnuksen ja salasanan tai (ii) sallii paneelin jäsenen luoda oman käyttäjätunnuksensa ja salasanansa. Paneelin jäsenet ovat yksin vastuussa käyttäjätunnustensa ja salasanojensa turvallisuudesta. He ovat myös yksin vastuussa mistä tahansa jäsentiliensä käytöstä, oli se sitten luvallista tai luvatonta. SSI suosittelee, että jäsen ei käytä sosiaaliturvatunnusta, pankkitilin numeroa tai muuta tunnistetta tai tilinumeroa käyttäjätunnuksena tai salasanana.

Paneelin jäsenyys myönnetään nimenomaisesti sellaiselle henkilölle, joka rekisteröityy paneelin jäseneksi.

Vahvistat, että käytät palveluita ja/tai osallistut niihin itsenäisenä yrittäjänä, eikä tämä sopimus pyri luomaan tai luo mitään edustusta, kumppanuutta, yhteishanketta, työnantaja-työntekijä-suhdetta eikä toimilupasuhdetta.

 

5. Luvaton käyttö.

Sitoudut olemaan tekemättä seuraavaa: (i) verkkohakurien, robottien ja muiden automaattisten tiedonlouhintatekniikoiden käyttö palveluiden yhteydessä tarjottujen tietojen tai sisällön luetteloimiseksi, lataamiseksi, tallentamiseksi tai muutoin kopioimiseksi tai jakamiseksi tai kyselyn, arvonnan tai kilpailun tulosten manipuloimiseksi; (ii) sellaisiin toimintoihin ryhtyminen, jotka häiritsevät sivustoja tai sivustojen käyttöä, mukaan lukien, rajoittamatta, minkä tahansa sivuston ylikuormitus, vuodot, sähköpostipommitus tai kaataminen; (iii) virusten, vioittuneiden tietojen tai muun vahingollisen, häiritsevän tai tuhoisan koodin, tiedoston tai tiedon lähettäminen, mukaan lukien, rajoittamatta, vakoiluohjelmat; (iv) henkilötietojen kerääminen muilta palveluiden käyttäjiltä; (v) ei-toivottujen sähköpostien lähettäminen mukaan lukien, rajoittamatta, tuotteiden tai palveluiden tarjonta ja/tai mainonta; (vi) useamman kuin yhden (1) jäsentilin avaaminen, käyttö tai ylläpito paneelissa; (vii) todellisen identiteetin väärentäminen tai naamiointi; (viii) minkä tahansa sivuston osan muuttaminen osaksi jotakin muuta sivustoa tai minkä tahansa sivuston ulkomuodon muuntaminen; (ix) linkkien muodostaminen miltä tahansa muulta sivustolta mille tahansa muulle sivustolle tai palvelussa sijaitsevalle sivulle saamatta siihen kirjallista hyväksyntää SSI:ltä etukäteen; (x) uhkaavien, herjaavien, halventavien, säädyttömien, pornograafisten, rivojen, skandaalimaisten tai kiihottavan materiaalin tai sisällön tai minkä tahansa materiaalin tai sisällön, joka voisi muutoin olla soveltuvien lakien (kuten tässä määritetään) vastaista, lähettäminen tai siirtäminen; (xi) mihinkä tahansa petolliseen toimintaan ryhtyminen, mukaan lukien, rajoittamatta, kyselyihin vastaaminen niitä lukematta, saman kyselyn suorittaminen useammin kuin kerran, henkilöllisyyden väärentäminen tai peittäminen, väärien tietojen lähettäminen rekisteröinnin aikana, virheellisten tai epätosien kyselytietojen lähettäminen, palkkioiden, palkintojen ja/tai kannustepalkintojen lunastaminen väärin tai petollisin keinoin tai tämän yrittäminen ja kyselyiden peukaloiminen; (xii) palveluiden minkä tahansa ominaisuuden koodin muuntaminen ja muut toiminnot, jotka voivat paljastaa lähdekoodin tai ohittaa tai kiertää mittaukset tai kontrollit, joiden tarkoitus on estää tai rajoittaa pääsyä mille tahansa sivustolle, mihin tahansa sisältöön tai mihin tahansa koodiin, paitsi jos soveltuvat lait sen nimenomaisesti sallivat; (xiii) rikollisiin tai laittomiin toimiin ryhtyminen; (xiv) rajoitetun sisällön (kuten tässä määritetään) käyttö näiden ehtojen vastaisesti ja (xv) kenen tahansa, mukaan lukien, rajoittamatta, SSI:n työntekijöiden kannustaminen ja/tai neuvominen suorittamaan mitään tässä kielletyistä toimista.

Vahvistat ja hyväksyt, että SSI toimii täysin yhteistyössä kaikkien laillisten paljastuspyyntöjen kanssa (kuten tuomioistuimen määräysten ja haasteiden kanssa).

 

6. Ei-ulkopuolisille tarkoitettu sisältö.

Palveluita käyttäessäsi ja/tai niihin osallistuessasi sinulla saattaa olla tilaisuus päästä käsiksi tai käydä läpi luottamuksellisia toisten asiakkaiden omistamia tietoja, materiaalia, tuotteita ja sisältöä (”ei ulkopuolisille”), joka kuuluu SSI:lle ja/tai SSI:n asiakkaille, kumppaneille ja/tai lisenssin myöntäjille. Ei-ulkopuolisille tarkoitettu sisältö on ja pysyy yksinomaisena kyseisen ei-ulkopuolisille tarkoitetun sisällön omistajan omaisuutena. Et saa missään tapauksessa hankkia tai vastaanottaa mitään ei-ulkopuolisille tarkoitettua sisältöä koskevaa oikeutta, omistusoikeutta ja/tai intressiä. Suostut suojelemaan ei-ulkopuolisille tarkoitetun sisällön luottamuksellisuutta ja salaisuutta; hyväksyt myös, ilman SSI:n etukäteen myöntämää kirjallista suostumusta, olemaan muokkaamatta, kopioimatta, julkaisematta uudelleen, esittämättä, siirtämättä, jakelematta, purkamatta osiin, luomatta jäljittelevää informaatiota, hajoittamatta tai muutoin käyttämättä, muuttamatta tai siirtämättä ei-ulkopuolisille tarkoitettua tietoa. Vahvistat ja hyväksyt, että ei-ulkopuolisille tarkoitettu sisältö saattaa olla immatriaalioikeuksia koskevien lakien, säädösten ja koodien alaista ja suojaamaa. Vahvistat ja hyväksyt lisäksi, että jos rikot tai muutoin loukkaat tämän kappaleen rajoituksia ja kieltoja, SSI varaa kohdallasi muiden SSI:n käytettävissä olevien oikeuksien ja parannuskeinojen lisäksi oikeuden lakkauttaa, estää tai rajoittaa palveluiden käytön ja/tai niihin osallistumisen.

 

7. Käyttäjän sisältö.

Sinä olet yksin vastuussa kaikesta sisällöstä, materiaalista, tiedoista ja kommenteista, joita käytät, lähetät tai luovutat palvelun yhteydessä (”käyttäjän sisältö”). Sinä olet yksin vastuussa kaikesta kolmannen osapuolen hyväksynnästä ja/tai luvista, joita käyttäjän sisältö vaatii. Jos luovutat käyttäjän sisältöön kuuluvaa tietoa, siitä saattaa tulla julkista ja sitä voidaan jakaa rajoituksetta kolmansien osapuolien kanssa, joihin luetaan mm. SSI:n asiakkaat, SSI:n asiakkaiden asiakkaat sekä heidän kolmannen osapuolen palveluntarjoajansa. Käyttäjän sisältöön voi kuulua ainoastaan sellaista ääni-, video- ja kuvamateriaalia tai materiaalia, joka on ominaista asianomaiselle käyttäjän sisältöön tietoa luovuttavalle henkilölle. Siihen ei saa kuulua tekijänoikeuksilla tai tavaramerkillä suojattua sisältöä tai minkään kolmannen osapuolen materiaalia. Käyttäjän sisältöön ei saa kuulua ääni-, video-, kuva- tai vastaavaa materiaalia kenestäkään muusta kuin käyttäjästä itsestään. Et tule saamaan korvausta mistään käyttäjän sisältöön kuuluvasta aineistosta.

Käyttämällä, lataamalla, lähettämällä tai luovuttamalla käyttäjän sisältöäsi palveluiden yhteydessä, myönnät SSI:lle jatkuvan, peruuttamattoman, rajoittamattoman, siirrettävän, alilisensoitavan, maailmanlaajuisen, korvauksettoman oikeuden ja vapauden muokata, kopioida, lähettää, julkaista, esittää, luoda johdannaismateriaalia, tuottaa, muokata, jakaa ja muutoin käyttää, muuttaa ja jaella käyttäjän sisältöäsi millä tahansa tavalla ilman korvausta tai ilmoitusta.

Käyttäjä on yksin vastuussa käyttäjän sisällöstään. SSI ei tarkista eikä voi tarkistaa kaikkea käyttäjän sisältöä, eikä SSI ole vastuussa käyttäjän sisällöstä. SSI varaa oikeuden poistaa, siirtää ja muokata käyttäjän sisältöä, jonka SSI määrittää kuuluvan johonkin seuraavista: (i) se on ehtojen vastaista, (ii) se rikkoo tekijänoikeus- tai tavaramerkkilakeja tai (iii) se on herjaavaa, loukkaavaa, siveetöntä tai muutoin vastenmielistä.

 

8. Palkkio-ohjelma.

Palveiluiden käytön yhteydessä voit saada tilaisuuden ansaita palkkioita tai kannustuspalkintoja tai osallistua arvontoihin tai vedonlyöntiin. Palkkioiden, kannustuspalkintojen ja arvontojen tai vedonlyöntien tiedot, viralliset säännöt ja ehdot saattavat olla luettavissa paneelin sivustolla, kyselyjen alussa tai lopussa, kyselykutsuissa tai sivustoilla, palkkioiden, kannustuspalkintojen ja palkintojen lunastamista varten, ja/tai ne voidaan esittää uutislehtisissä tai muissa ilmoituksissa, joita SSI jakaa tai julkaisee. Palkkiot, kannustuspalkinnot ja palkinnot eivät ole siirrettävissä.

 

9. Profiilipäivitykset.

Paneelin jäsenet suostuvat ilmoittamaan välittömästi SSI:lle muutoksista jäsenprofiiliensa tiedoissa. Paneelin jäsenet suostuvat tarkistamaan ja päivittämään jäsenprofiilinsa tarvittaessa ainakin kuuden (6) kuukauden välein. Paneelin jäsen voi päivittää, korjata ja/tai poistaa jäsenprofiilinsa tietoja seuraavasti: (i) käyttämällä paneelin jäsentiliään tai (ii) lähettämällä sähköpostin asianmukaiselle paneelin jäsenpalvelutiimille asianmukaiseen paneeliin.

 

10. Jäsenyyden peruuttamiskäytäntö.

Paneelin jäsen voi peruuttaa palveluiden käytön (mukaan lukien, rajoittamatta, uutislehtisten ja ilmoitusten vastaanottamisen) milloin tahansa seuraavasti: (i) noudattamalla tilauksen peruutusmenettelyä, joka on kuvattu käytettävissä olevilla sivustoilla tai SSI:ltä saaduissa sähköposteissa tai (ii) lähettämällä sähköpostin paneelin jäsenpalvelutiimille. SSI ponnistelee kohtuullisessa määrin lukeakseen kunkin sähköpostipyynnön ja vastatakseen jokaiseen niistä kohtuullisen ajan kuluessa vastaanottamisesta. Jäsenyyden lakatessa paneelin jäsenen yhteystiedot poistetaan enempää viestintää- ja yhteydenpitoa koskevista luetteloista. Ole hyvä ja salli muutama päivä yhteystietojen täydellistä poistamista varten SSI:n asianomaisen paneelin viestintää ja yhteydenpitoa koskevista luetteloista; tänä aikana jäsen saattaa vastaanottaa ilmoituksia, jotka on laadittu tai koottu ennen jäsenyyden lakkauttamista. Ole hyvä ja tutustu SSI:n tietosuojaselosteessa saadaksesi tietoa SSI:n tiedonkäsittelystä peruutus-, lakkautus- tai jäsenyyden peruuttamispyynnön jälkeen (”SSI:n yksityisyyskäytäntö”).

 

11. Linkit.

Palveluita käyttäessäsi sinulla saattaa olla tilaisuus linkittää tai yhdistää vapaaehtoisesti sivustoille, joita kolmannet osapuolet ylläpitävät ja/tai operoivat (”kolmannen osapuolen sivustot”). SSI ei tue mitään kolmannen osapuolen sivustoa eikä mitään tuotetta, palvelua ja/tai tilaisuutta, jota mainostetaan, tarjotaan ja/tai myydään kolmannen osapuolen sivustolla (”kolmannen osapuolen tiedot”). SSI ei esitä mitään kolmannen osapuolen sivustoja ja/tai kolmannen osapuolen tietoja koskevia vastalauseita tai takuita. Tarkista huolella kaikki käytännöt ja ehdot, jotka soveltuvat kolmannen osapuolen sivustoihin ja kolmannen osapuolen antamaan informaatioon.

 

12. Viestintä SSI:n kanssa.

Kaikkia SSI:lle sähköpostilla tai muutoin lähettämiäsi ja siirtämiäsi tietoja (henkilötietoja lukuun ottamatta) sekä käyttäjän sisältöä ei pidetä luottamuksellisina eikä tietona, jolla on omistaja, jos et ole erityisesti ilmoittanut asiasta ennen kyseisen viestin ja käyttäjän sisällön lähettämistä tai siirtoa, tai lähettämisen tai siirron aikana. Hyväksyt, että tällainen viestintä ja käyttäjän sisältö voivat olla SSI:n käytössä mistä tahansa laillisesta syystä.

 

13. Tietosuoja.

SSI ottaa tietosuojasi hyvin vakavasti. Saadaksesi tietoa SSI:n yksityisyyskäytännöstä, ole hyvä ja lue SSI:n tietosuojaselosteessa.

 

14. Vastuuvapaus.

PALVELUT, MUKAAN LUKIEN KAIKKI TIETO, KYSELYT, SISÄLTÖ, MATERIAALI, SELITYKSET JA ASIOINTI, JOTKA OVAT KÄYTETTÄVISSÄ VERKOSSA TAI PALVELUIDEN ANSIOSTA, TARJOTAAN KÄYTTÄJÄLLE SELLAISENAAN. SSI EI ESITÄ MITÄÄN VASTALAUSETTA EIKÄ MYÖNNÄ MITÄÄN TIETOA, SISÄLTÖÄ, MATERIAALIA, SELITYKSIÄ, KYSELYJÄ, TUOTTEITA TAI KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAA ASIOINTIA KOSKEVAA TAI PALVELUN KAUTTA MYÖNNETTÄVÄÄ TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN, RAJOITTAMATTA, MIKÄ TAHANSA KÄYTTÄJÄN SISÄLTÖ. LISÄKSI, SSI TÄTEN SANOUTUU IRTI KAIKISTA SEKÄ JULKITUODUISTA ETTÄ EPÄSUORISTA TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN, RAJOITTAMATTA, EPÄSUORAT TAKUUT RIKKOMATTOMUUDESTA, MYYTÄVYYDESTÄ TAI SOVELTUVUUDESTA JOHINKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. SSI EI TAKAA, ETTÄ NÄIDEN PALVELUIDEN TAI MINKÄ TAHANSA SISÄLLÖN, MATERIAALIN, SELITYSTEN, TIEDON JA/TAI ASIOINNIN VÄLINEET, TEKNIIKKA TAI TOIMINNOT JATKUVAT KESKEYTYKSETTÄ TAI VIRHEETTÖMÄSTI, ETTÄ NIIDEN VIRHEET KORJATAAN, ETTÄ PALVELUITA TUKEVAT JA KÄYTÖN MAHDOLLISTAVAT JÄRJESTELMÄT TAI PALVELIMET KORJATAAN TAI ETTÄ PALVELUT JA/TAI JÄRJESTELMÄT JA/TAI ETTÄ PALVELIMISSA, JOTKA TUKEVAT PALVELUITA, EI OLE VIRUKSIA TAI MUITA VAHINGOLLISIA KOMPONENTTEJA. SSI EI HUOLEHDI INTERNETIIN PÄÄSYSTÄ EIKÄ INTERNET-YHTEYDESTÄ EIKÄ OLE EIKÄ TULE OLEMAAN VASTUUSSA TAI KORVAUSVELVOLLINEN KOLMANSIEN OSAPUOLIEN TOIMISTA TAI LAIMINLYÖNNEISTÄ, JOTKA HÄIRITSEVÄT, RAJOITTAVAT TAI ESTÄVÄT PALVELUIDEN KÄYTÖN TAI YHTEYDENOTON NIIHIN.

 

15. Muutokset.

SSI varaa täten oikeuden muuttaa näitä ehtoja SSI:n oman harkinnan mukaan. SSI kehottaa sinua tarkistamaan nämä ehdot säännöllisesti. SSI hankkii sinulta hyväksynnän ennen muutoksia, jotka edellyttävät lupaa. Sellaisten muutosten kohdalla, jotka eivät vaadi lupaa, se että jatkat palveluiden käyttöä ja/tai niihin osallistumista merkitsee, että olet hyväksynyt nämä ehdot muutetussa muodossa.

 

16. Syyttömyys.

Suostut pitämään SSI:n ja sen emoyhtiöt, kumppanit ja tytäryhtiöt sekä sen (SSI) ja niiden (muut) johdon jäsenet, johtajat, osakkeen omistajat, esimiehet, toimihenkilöt, työntekijät ja edustajat poissa kaikista ja mistä tahansa vaateista ja mitä tahansa vaadetta, edesvastuuta, tappiota, tuomiota, päätöstä, sakkoa, rangaistusta, kustannuksia ja/tai kuluja vastaan, mukaan lukien, rajoittamatta, kohtuulliset asianajajakulut ja oikeuskulut, jotka johtuvat tai aiheutuvat, joko suoraan tai epäsuorasti, seuraavista asioista: (i) siitä, että rikot näitä ehtoja ja/tai (ii) siitä, että käytät palveluita ja/tai osallistut niihin.

 

17. Vastuun rajoitus.

PAITSI SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELTUVAT LAIT SEN KIELTÄVÄT, TUNNUSTAT JA OLET YHTÄ MIELTÄ SIITÄ, ETTEI SSI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUVELVOLLINEN TAI MUUTOIN VASTUUNALAINEN SINULLE MISTÄÄN EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISESTÄ, SEURAAMUKSELLISESTA JA/TAI RANGAISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ VAHINGOSTA (/VAHINGOISTA) MISTÄÄN SYYSTÄ TAI MILLÄÄN PERUSTEELLA RIIPPUMATTA SIITÄ ONKO SSI:LLE ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

MIKÄ TAHANSA PALVELUIDEN KÄYTÖSTÄ JA/TAI NÄISTÄ EHDOISTA JOHTUVA TAI NIIHIN LIITTYVÄ VAATIMUS TAI SYY TOIMENPITEISIIN ON JÄTETTÄVÄ YHDEN (1) VUODEN SISÄLLÄ TÄLLAISEN VAATIMUKSEN TAI TOIMENPITEEN SYYN ILMENEMISESTÄ.

 

18. Soveltuvien lakien noudattaminen.

Tunnustat ja suostut siihen, että noudatat kaikkia niitä soveltuvia kansainvälisiä, maan, liittovaltion, osavaltion ja/tai paikallisia lakeja, ohjeistuksia, säädöksiä, sääntöjä ja/tai vaatimuksia (”soveltuvat lait”), jotka koskevat palveluiden käyttöä ja/tai niihin pääsyä.

 

19. Paneelin jäsenyystilien keskeyttäminen, lakkauttaminen ja aktivoimatta jättäminen.

Kumpikin osapuoli voi lakkauttaa jäsenyytesi paneelissa milloin tahansa, syystä tai ilman, mistä tahansa syystä tai ilman syytä ja ilman edesvastuuta lakkauttamisesta.

Kaikkien muiden käytettävissä olevien korjauskeinojen lisäksi SSI voi, siitä erikseen ilmoittamatta, keskeyttää ja/tai lakkauttaa palveluiden käyttösi ja/tai osallistumisesi, jos rikot näitä ehtoja. Jos SSI lakkauttaa jäsenyytesi sen vuoksi, että rikot näitä ehtoja, (i) menetät kaikkien lunastamattomien palkkioiden, kannustuspalkkioiden ja/tai palkintojen oikeudet, omistusoikeudet ja intressit jäsenyyden lakkautushetkestä lähtien; (ii) jäsenyytesi peruutetaan välittömästi; (iii) palveluihin pääsysi, osallistumisesi niihin ja käyttösi lakkaa välittömästi etkä (iv) saa lupaa osallistua palvelun tarjoamiin kyselyihin. Jos joku muu kuin paneelin jäsen rikkoo näitä ehtoja, kyseinen henkilö hyväksyy, että (i) hän menettää kaikkien lunastamattomien palkkioiden, kannustuspalkintojen ja/tai palkintojen (jos niitä on) oikeudet, omistusoikeudet ja intressit; (ii) palveluihin pääsy, osallistuminen niihin ja niiden käyttö lakkaa välittömästi.

SSI varaa lisäksi oikeuden jättää aktivoimatta paneelin jäsentilin seuraavissa tapauksissa: (a) jos jäsentilisi ei pysy aktiivisena (määritelmän mukaan), (b) jos SSI saa ilmoituksen täysin epäonnistuneesta viestinnästä sähköpostitse lähettäessään viestejä sähköpostitilillesi tai (c) jos SSI saa ”postilaatikko täynnä” -vastauksen kolme (3) kertaa vastauksena sähköpostitilillesi lähettämistä sähköposteista. Näiden ehtojen tarkoituksena on, että ”aktiivinen” velvoittaisi sinut (i) osallistumaan yhteen kyselyyn vähintään kerran kuudessa (6) kuukaudessa tai (ii) päivittämään profiilisi tai jäsentietosi kerran kuudessa (6) kuukaudessa.

Jos tilisi aktivointi peruutetaan tai lakkautat tilisi tai SSI lakkauttaa tilisi (muutoin kuin rikkoessasi näitä ehtoja), SSI säilyttää lunastamattomat palkkiot, kannustuspalkinnot ja/tai palkinnot aktiivisina ja lunastettavissa olevina kolmekymmentä (30) päivää aktivoimatta jättämisestä tai tilin lakkauttamisesta.

 

20. SSI:n työntekijät.

A.         Rajoitus. SSI:n työntekijät ja heidän välittömät perheenjäsenensä (kuten tässä määritellään) eivät saa vastaanottaa mitään maksuja, palkintoja tai kannustepalkkioita palvelun käytöstä tai siihen osallistumisesta. Kappaleen 20 tarkoitusta merkitsevä termi ”välittömät perheenjäsenet” sisältää vanhemmat, puolisot, lapset tai kumppanit (kuten tyttö-/poikaystävät, elinkumppanit ja puolisoa vastaavat henkilöt).

B.         Menettelyt. SSI:n työntekijät saavat käyttää palveluita tai osallistua niihin vasta saatuaan kirjallisen luvan vastaavalta esimieheltään ja ainoastaan tarkoituksessa parantaa SSI:n tuotteita ja/tai palveluita. SSI:n työntekijöiden on oltava aina rehellisiä ja ilmoitettava täsmälliset tiedot palveluiden käytöstä ja niihin osallistumisesta. Jos on pakko käyttää muunneltua, virheellistä tai valheellista tietoa, siihen on saatava etukäteinen hyväksyntä SSI:n toimitusjohtajalta.

C.         Epäasiallinen käytös. Paitsi jos nämä ehdot niin sallivat tai jos SSI:n toimitusjohtaja antaa siihen kirjallisen hyväksynnän, jos SSI:n työntekijä ja/tai välitön perheenjäsen rikkoo tämän kappaleen 20 ehtoja, hän rikkoo SSI:n käyttäytymisstandardeja; tällainen rikkomus voi johtaa kurinpidollisiin toimiin mukaan lukien, rajoittamatta, työsuhteen lakkauttaminen.

 

21. Ilmoitukset.

A. Ilmoitus sinulta SSI:lle . Paitsi, kuten muutoin on tässä yhteydessä mainittu tai soveltuvan lain niin vaatiessa, kaikkien SSI:n lähettämien tai toimittamien ilmoitusten (i) on oltava oikein osoitettu asianmukaiseen yrityksen osoitteeseen ja oltava toimitettu riittävän täsmällisesti jos niiden toimitustapa on: (a) Federal Express, Express Mail tai muu kansallisesti tai kansainvälisesti tunnustettu pikakuriiripalvelu (missä tapauksessa ilmoitus astuu voimaan yhden (1) arkipäivän päästä lähettämisestä) tai (b) kirjattu posti, palautuspyynnön kanssa lähetetty, ennakkoon maksettu posti (missä tapauksessa ilmoitus astuu voimaan kuusi (6) päivää postiin toimittamisesta) tai (ii) sähköposti asianmukaiselle jäsenpalvelutiimille asianmukaiseen paneeliin.

B. Ilmoitus SSI:ltä sinulle. Paitsi jos soveltuvat lait muutoin vaativat, suostut siihen, että SSI saattaa lähettää sinulle ilmoituksia (i) SSI:lle antamaasi sähköpostiosoitteeseen (missä tapauksessa ilmoitus astuu voimaan yhden (1) arkipäivän päästä sähköpostin lähettämisestä sillä ehdolla, että SSI ei ole saanut virheilmoitusta, jonka mukaan sähköpostiosoite on virheellinen tai sähköpostia ei muutoin voitu toimittaa), (ii) kirjattuna postilähetyksenä, palautuspyyntölähetyksenä, ennalta maksettuna lähetyksenä SSI:lle antamaasi osoitteeseen (missä tapauksessa ilmoitus astuu voimaan kuuden (6) päivän päästä postiin luovuttamisesta), tai (iii) lähettämällä ilmoituksen soveltuvalle sivustolle (/sivustoille). Suostut tarkistamaan asianmukaiset sivustot säännöllisesti ilmoitusten varalta ja pitämään henkilötietosi ajan tasalla.

C.Oikeudellinen ilmoitus. . Kaikki näitä ehtoja koskevat kysymykset ja kaikki oikeudelliset ilmoitukset tulee lähettää näiden ehtojen kappaleen 21.A. mukaisesti osoitteeseen

Survey Sampling International, LLC
6 Research Drive
Shelton, Connecticut 06484, USA.
Attn: Legal Department

tai sähköpostitse osoitteeseen privacy@surveysampling.com

 

22. Erotettavuus.

Jos mikä tahansa laillinen tuomioistuin pitää mitä tahansa näistä ehtojen lausekkeista pätemättömänä tai julistaa sen pätemättömäksi mistä tahansa syystä, kyseinen ehto tai edellytys on mitätön eikä sillä ole vaikutusta näiden ehtojen käyttöön ja/tai tulkintaan. Muut ehdot ja edellytykset jäävät täyteen voimaan ikään kuin edellä mainittu pätemätön tai ehto tai edellytys, joka ei ole voimassa, ei kuuluisi näihin ehtoihin.

 

23. Hallitsevat lait, oikeudenkäyttöalueet ja tuomiopiiri.

Näitä ehtoja, pääsyäsi käyttämään palveluja ja osallistumistasi niihin, hallitsevat Connecticutin osavaltion (Yhdysvallat) lait ja ne tulkitaan näiden lakien mukaisesti, riippumatta lain periaatteiden valinnasta (joko Connecticutin tai jonkin muun lainkäyttöpiirin), jotka saattavat edellyttää toisen lainkäyttöpiirin lakien soveltamista. Kaikki näistä ehdoihin ja/tai palveluihin pääsyysi, käyttöösi tai palveluihin osallistumiseesi perustuvat vaatimukset ja kiistat käsitellään yksinomaan osavaltion tai liittovaltion lainsäädännön mukaisesti Fairfield Countyssä, Connecticutissa, Yhdysvalloissa.

 

24. Muut ehdot.

Näiden ehtojen otsikot on tarkoitettu vain viitteiksi, eikä niillä ole vaikutusta näiden ehtojen tulkintaan ja/tai soveltamiseen. Se, että SSI ei ota esiin näiden ehtojen rikkomista, ei vapauta kyseisestä rikkomuksesta eikä vapauta tai estä SSI:tä ottamasta esiin muita rikkomuksia näitä ehtoja kohtaan. Yksinomaan nämä ehdot, kaikki tässä viitatut tai tähän sisältyvät säännöt, ehdot ja käytännöt ja kaikki paneelikohtaiset vaatimukset muodostavat SSI:n ja sinun välisen sitoumuksen ja sopimuksen koskien tätä aihetta.

 

Viimeksi päivitetty: : 23. elokuu 2013