Dynata, LLC

Vilkår og betingelser

 

1. Applicability; Agreement. 

Disse vilkår og betingelser (disse “Vilkår”) regulerer og gælder for din brug af Dynata's ydelser, inklusive, uden begrænsning, (1) medlemsskab af et Dynata-panel eller -underpanel, inklusive, uden begrænsning, Survey Spot undersøgelsespanel, OpinionWorld undersøgelsespaneler, Choozz undersøgelsespaneler, Opinion Outpost undersøgelsespaneler og YourVoice undersøgelsespaneler (individuelt et “Panel” og kollektivt “Panelerne”), (2) brug af og/eller adgang til ethvert Panels websted (individuelt et “Websted” og kollektivt “Webstederne”), (3) deltagelse i en undersøgelse, der tilbydes, stilles til rådighed, afholdes eller administreres af eller gennem Dynata, og (4) din kvalifikation til, og/eller indløsning af, belønninger, tilskyndelser og gevinster, som tilbydes for visse handlinger og aktiviteter, inklusive, uden begrænsning, korrekt udførte undersøgelser (kollektivt “Ydelserne”).

Alle referencer i disse Vilkår til “Dynata” omfatter Dynata, LLC (f/k/a Survey Sampling International, LLC), samt dets moder-, datter- og affilierede selskaber. Alle referencer i disse Vilkår til “os” eller “vi” refererer til Dynata.

Ved at tage dig adgang til, bruge og/eller deltage i Ydelserne, indvilliger du hermed udtrykkeligt i at overholde, og være bundet af, disse Vilkår.

Dynata forbeholder sig retten til at nægte, begrænse, forbyde eller afvise din adgang til, brug af og/eller deltagelse i Ydelserne, når som helst og uanset årsag.

 

2. Medlemskabskvalifikation.

Medlemskab af et Panel er generelt åben for enkeltpersoner, som opfylder kravene for medlemskab, inklusive, uden begrænsning, kravet om minimumsalder og kravet om geografisk placering. Kravene for medlemskab af et Panel kan variere for hvert Panel. Vi tillader kun ét medlemskab pr. unikke e-mailadresse. Dynata kan nægte at gøre Ydelserne tilgængelige for enhver person, når som helst og af hvilken som helst årsag eller uden årsag.

 

3. Brug af Ydelserne.

Ydelserne er til personlig, ikke-kommerciel brug. Du må kun anvende Ydelserne, når og som de foreligger. Dynata forbeholder sig retten til at ændre, modificere eller ophæve og/eller begrænse eller blokere adgang til alle eller nogen del af Ydelserne, uden varsel, når som helst og af hvilken som helst årsag eller uden årsag.

Dynata giver Panelmedlemmer og ikke-Panelmedlemmer mulighed for at deltage i undersøgelser. Deltagelse i undersøgelser er frivillig. Hvis du indvilliger i at blive et Panelmedlem, accepterer du at modtage invitationer til at deltage i undersøgelser. Dynata kan endvidere give Panelmedlemmer mulighed for at kommunikere med andre Panelmedlemmer og/eller Dynata. Du kan framelde dig Panelmedlemskab når som helst. Se Afsnit 10 "Frameldelsespolitik" nedenfor.

 

4. Panelregistrering; Adgangskoder.

Du må tage adgang til Websted(er) som en besøgende uden at registrere dig til medlemskab af det Panel forbundet med Webstedet (-stederne) og uden at udlevere eller oplyse personlige oplysninger.

For at registrere dig som et Panelmedlem skal du registrere dig hos eller til Panelet og udlevere visse personlige oplysninger. Panelmedlemmer og ikke-Panelmedlemmer skal udlevere alle oplysninger sandfærdigt. Dynata forbeholder sig retten til at begrænse eller forbyde din brug af, adgang til og/eller deltagelse i Ydelserne, hvis du udleverer, eller Dynata har rimelig mistanke om, at du har udleveret, oplysninger, som er usande, ukorrekte, ikke aktuelle eller ufuldstændige.

Dynata vil enten: (i) udstede et brugernavn og en adgangskode til et Panelmedlem eller (ii) give et Panelmedlem lov til at oprette sit eget brugernavn og adgangskode. Panelmedlemmer er ene og alene ansvarlige for sikkerheden af deres brugernavne og adgangskoder og vil ene og alene være erstatningspligtige og ansvarlige for enhver brug, hvad enten autoriseret eller uautoriseret, af deres medlemskonti. Dynata fraråder på det kraftigste at bruge et CPR-nummer, et bankkontonummer eller noget anden identifikations- eller kontonummer som brugernavn eller adgangskode.

Panelmedlemsskab er specifikt for den enkeltperson, der registrerer sig til medlemskab af Panelet.

Du anerkender, at du tager adgang til, bruger og/eller deltager i Ydelserne i egenskab af en uafhængig kontrahent, og intet bureau-, partnerskabs-, joint venture-, ansat/arbejdsgiver- eller franchisegiver/franchisetager-forhold er tilsigtet eller oprettet med denne aftale.

 

5. Uautoriseret brug.

Du indvilliger i ikke at: (i) bruge søgerobotter, robotter eller andre automatiserede datamining-teknikker til at katalogisere, downloade, opbevare eller på anden måde reproducere eller distribuere data eller indhold, som er tilgængelige i forbindelse med Ydelserne, eller til at manipulere resultaterne af en undersøgelse, lodtrækning eller konkurrence, (ii) foretage dig noget for at bryde ind i noget Websted(er) eller en enkeltpersons brug af et Websted, inklusive, uden begrænsning, ved at overbelaste, "oversvømme", "mail-bombardere" eller "styrte" et Websted, (iii) sende eller transmittere nogen virusser, korrupte data eller nogen anden skadelig, forstyrrende eller destruktiv kode, fil eller information, inklusive, uden begrænsning, spyware, (iv) indsamle nogen personligt identificerbare oplysninger fra eller om nogen anden bruger af Ydelserne, (v) sende uopfordrede e-mails, inklusive, uden begrænsning, reklamekampagner og/eller reklamer for produkter eller ydelser, (vi) åbne, bruge eller bibeholde mere end én (1) medlemskonto hos Panelet, (vii) forfalske eller sløre din sande identitet, (viii) indramme en del (dele) af et Websted på et andet Websted eller ændre et Websteds udseende, (ix) etablere links fra et andet Websted til en side fra, på eller i et Websted eller til Ydelserne, uden Dynata's udtrykkelige skriftlige forhåndstilladelse, (x) opslå eller transmittere noget truende, injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, pornografisk, sjofelt, stødende eller provokerende materiale eller indhold eller noget materiale eller indhold, som på anden måde kunne overtræde Gældende Love (som defineret heri), (xi) tage del i nogen svigagtig aktivitet, inklusive, uden begrænsning, at haste gennem undersøgelser, at tage den samme undersøgelse mere end én gang, at sløre eller forfalske din identitet, at indsende falske oplysninger under registreringsprocessen, at indsende falske eller usande undersøgelsesdata, at indløse eller forsøge at indløse belønninger, gevinster og/eller tilskyndelser ved hjælp af falske eller svigagtige metoder og at manipulere undersøgelser, (xii) reverse engineer noget aspekt ved Ydelserne eller foretage eller udføre nogen handling, som kan afsløre eller finde kildekoden eller omgå eller undgå sikkerhedsforanstaltninger eller kontroller, der anvendes til at forbyde, indskrænke eller begrænse adgang til et websted, indhold eller kode, med undtagelse af hvad der er udtrykkeligt tilladt ved Gældende Lovgivning, (xiii) tage del i nogen kriminelle eller ulovlige handlinger, (xiv) bruge Begrænset Indhold (som defineret heri) på en måde, der bryder eller overtræder disse Vilkår eller (xv) motivere og/eller rådgive en enkeltperson, inklusive, uden begrænsning, en Dynata-medarbejder, til at begå handlinger, som er forbudt herunder.

Du anerkender og accepterer, at Dynata fuldt ud vil samarbejde i forbindelse med alle juridiske anmodninger (f.eks. retskendelse eller stævning).

 

6. Begrænset Indhold.

I forbindelse med din brug af, adgang til og/eller deltagelse i Ydelserne kan du få mulighed for at gennemgå eller tage adgang til fortrolige og proprietære oplysninger, materialer, produkter og indhold (“Begrænset Indhold”), der tilhører Dynata og/eller Dynata's kunder, partnere og/eller licensgivere. Begrænset Indhold er og vil ene og alene forblive ejeren af det Begrænsede Indholds ejendom. Du vil under ingen omstændigheder opnå eller modtage nogen ret, adkomst og/eller interesse i eller til noget Begrænset Indhold. Du lover at beskytte det Begrænsede Indholds fortrolighed og hemmeligholdelse og indvilliger i ikke at modificere, kopiere, reproducere, genudgive, udstille, transmittere, distribuere, reverse engineer, skabe afledte værker af, dekompilere eller på anden måde bruge, ændre eller overføre Begrænset Indhold uden Dynata's udtrykkelige skriftlige forhåndssamtykke. Du anerkender og accepterer, at Begrænset Indhold kan være omfattet af, og beskyttet af, immaterialretslove, -regulativer og -kodekser. Du anerkender og accepterer endvidere, at hvis du bryder eller på anden måde overtræder restriktionerne, begrænsningerne og forbuddene, som er indeholdt i dette Afsnit, foruden alle andre rettigheder eller retsmidler, som er tilgængelige for Dynata, forbeholder Dynata sig retten til at opsige, forbyde eller begrænse din brug af, adgang til og/eller deltagelse i Ydelserne.

 

7. Brugerindhold.

Du alene er erstatningspligtig og ansvarlig for alt indhold, alle materialer, oplysninger og kommentarer, som du bruger, uploader, opslår eller indsender i forbindelse med Ydelserne (“Brugerindhold”). Du alene er ansvarlig for alle tredjeparters godkendelser, samtykker og/eller autorisationer, der er påkrævet til Brugerindhold. Hvis du indsender Brugerindhold, kan Brugerindholdet blive offentligt tilgængeligt og kan blive delt med tredjeparter, inklusive, men ikke begrænset til Dynata’s kunder, kunder af Dynata’s kunder og tredjepartsudbydere. Brugerindhold må kun inkludere lyd, video, billeder eller lighed relateret til den person, som indsender Brugerindholdet, og må ikke indeholde ophavsretligt beskyttet eller varemærkebeskyttet indhold eller nogen tredjeparts materiale. Brugerindhold må ikke inkludere lyd, video, billeder eller lighed relateret til andre end brugeren. Du vil ikke modtage godtgørelse for noget Brugerindhold.

Ved at bruge, uploade, opslå eller indsende Brugerindhold i forbindelse med Ydelserne, tildeler du hermed Dynata en evig, uigenkaldelig, ubegrænset, overførbar, underlicenserbar, verdensomfattende, royaltyfri ret og licens til på nogen måde at redigere, kopiere, transmittere, udgive, udstille, skabe afledte værker af, reproducere, modificere, distribuere eller på anden måde bruge, modificere eller distribuere dit Brugerindhold, uden godtgørelse eller varsel.

Du alene er ansvarlig for Brugerindholdet. Dynata gennemgår ikke og kan ikke gennemgå alt Brugerindhold, og Dynata er ikke ansvarlig for Brugerindholdet. Dynata forbeholder sig retten til at slette, flytte eller redigere Brugerindhold, som efter Dynata's eget skøn, anses for at: (i) krænke disse Vilkår, (ii) krænke love om ophavsret eller varemærker eller (iii) være krænkende, æreskrænkende, obskønt eller på anden måde uacceptabelt.

 

8. Loyalitetsprogram.

I forbindelse med din brug af Ydelserne kan du få mulighed for at optjene belønninger, tilskyndelser og deltagelse i lodtrækninger. Oplysninger, officielle regler samt vilkår og betingelser for belønninger, tilskyndelser og lodtrækninger kan være tilgængelige på et Panels Websted, i starten og slutningen af en undersøgelse, i undersøgelsesinvitationer, på webstederne til indløsning af belønninger, tilskyndelser og gevinster, og/eller kan være beskrevet i et nyhedsbrev eller anden kommunikation, som distribueres eller udgives af Dynata. Belønninger, tilskyndelser og gevinster kan ikke overføres.

 

9. Profilopdateringer.

Panelmedlemmer indvilliger i omgående at underrette Dynata om ændringer i eller af oplysninger, som er indeholdt på deres medlemsprofil. Panelmedlemmer indvilliger i at gennemgå og opdatere medlemsprofiler, efter behov, mindst én gang hver sjette (6.) måned. Et Panelmedlem kan opdatere, rette og/eller slette oplysninger, der er indeholdt på hans eller hendes medlemsprofil ved at: (i) tage adgang til sin Panelmedlemskonto eller (ii) sende en e-mail til det relevante serviceteam for det relevante Panel.

 

10. Frameldelsespolitik.

Panelmedlemmer kan når som helst framelde sig brugen af Ydelserne (inklusive, uden begrænsning, modtagelse af nyhedsbreve eller kommunikation) ved at: (i) følge frameldingsprocedurerne, som er beskrevet på de relevante Websteder, eller som er indeholdt i e-mails fra Dynata, eller (ii) ved at sende en e-mail til Panelets medlemsserviceteam. Dynata skal gøre sig rimelige bestræbelser på at læse og svare på alle e-mailhenvendelser inden for en rimelig periode fra modtagelsen. Efter opsigelse vil et Panelmedlems kontaktoplysninger blive fjernet fra yderligere kommunikations- eller kontaktlister. Du skal regne med et par dage, inden dine kontaktoplysninger er blevet helt fjernet fra Dynata's kommunikations- eller kontaktlister for det relevante Panel. I denne periode kan medlemmet modtage kommunikation, som blev oprettet eller udarbejdet inden opsigelse. Der henvises til Dynata’s privatlivspolitik for oplysninger om, hvordan Dynata håndterer oplysninger og data efter en anmodning om afmeldelse, opsigelse eller frameldelse (“Dynata's Personoplysningspolitik”).

 

11. Links.

I forbindelse med din brug af Ydelserne vil du eventuelt være i stand til frivilligt at linke eller komme i forbindelse med websteder, der vedligeholdes og/eller drives af tredjeparter (“Tredjeparts Websteder”). Dynata giver ikke sin tilslutning til nogen Tredjeparts Websted eller til nogen produkter, ydelser og/eller muligheder, der annonceres, tilbydes og/eller sælges gennem eller i forbindelse med en Tredjeparts Websted (“Tredjeparts Information”). Dynata kommer ikke med nogen fremstillinger eller garantier vedrørende Tredjeparts Websteder og/eller Tredjeparts Informationer. Gennemgå omhyggeligt alle politikker og vilkår, der er gældende for Tredjeparts Websteder og Tredjeparts Informationer.

 

12. Kommunikation med Dynata.

Al kommunikation (eksklusive personlige oplysninger) og Brugerindhold, der indsendes eller transmitteres af dig til Dynata, via elektronisk post eller på anden måde vil blive behandlet som ikke-fortrolige og ikke-proprietære oplysninger, medmindre du specifikt har angivet det, enten forud for, eller samtidig med, indsendelsen eller transmissionen af sådan kommunikation og Brugerindhold. Du accepterer, at al sådan kommunikation og Brugerindhold kan bruges af Dynata af enhver juridisk årsag.

 

13. Privatliv.

Dynata tager dit privatliv meget alvorligt. Læs Dynata's Personoplysningspolitik for oplysninger om Dynata’s privatlivspolitik.

 

14. Ansvarsfraskrivelse.

YDELSERNE, INKLUSIVE ALLE OPLYSNINGER, UNDERSØGELSER, INDHOLD, MATERIALE, LEDSAGETEKST OG TJENESTER, DER GØRES TILGÆNGELIGE PÅ, ELLER VIA, YDELSERNE, LEVERES "SOM DE FORELIGGER". Dynata KOMMER IKKE MED NOGEN SOM HELST FORM FOR FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER AF NOGEN SLAGS I FORBINDELSE MED OPLYSNINGER, INDHOLD, MATERIALE, LEDSAGETEKST, UNDERSØGELSER, PRODUKTER ELLER TJENESTER, DER GØRES TILGÆNGELIGE PÅ, ELLER VIA, YDELSERNE, INKLUSIVE, UDEN BEGRÆNSNING, ALT BRUGERINDHOLD. ENDVIDERE FRASIGER Dynata SIG HERMED NOGEN OG ALLE GARANTIER, HVADENTEN UDTRYKKELIGE ELLER IMPLICITTE, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR IKKE-KRÆNKELSE, SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Dynata GARANTERER IKKE, AT REDSKABERNE, TEKNOLOGIEN ELLER FUNKTIONERNE INDEHOLDT I YDELSERNE ELLER NOGET INDHOLD, MATERIALE, LEDSAGETEKST, INFORMATION OG/ELLER TJENESTER INDEHOLDT DERI VIL VÆRE UFORSTYRRET ELLER FRI FOR FEJL, AT FEJL VIL BLIVE UDBEDRET, AT SYSTEMERNE ELLER SERVERNE, SOM UNDERSTØTTER YDELSERNE OG GØR YDELSERNE TILGÆNGELIGE, VIL BLIVE UDBEDRET, ELLER AT YDELSERNE OG/ELLER SYSTEMERNE OG/ELLER SERVERNE, SOM UNDERSTØTTER YDELSERNE, ER FRI FOR VIRUSSER ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. Dynata GIVER IKKE ADGANG ELLER FORBINDELSE TIL INTERNETTET OG ER IKKE OG VIL IKKE VÆRE ANSVARLIG ELLER ERSTATNINGSPLIGTIG FOR TREDJEPARTS HANDLINGER ELLER UDELADELSER, SOM BRYDER IND I, INDSKRÆNKER, BEGRÆNSER ELLER FORHINDRER ADGANG ELLER FORBINDELSE TIL ELLER BRUG AF YDELSERNE.

 

15. Ændringer.

Dynata forbeholder sig hermed retten til, udelukkende efter eget skøn, at foretage ændringer i disse Vilkår. Dynata opfordrer dig til løbende at gennemgå disse Vilkår. Dynata vil indhente dit samtykke forud for ændringer, der er af en sådan karakter, at samtykke er nødvendigt eller påkrævet. Vedrørende ændringer, som ikke kræver samtykke, vil din fortsatte brug af, adgang til, eller deltagelse i Ydelserne udgøre din accept af disse Vilkår som ændret.

 

16. Skadesløsholdelse.

Du indvilliger i at dække, forsvare og skadesløsholde Dynata og dets moderselskab, tilknyttede selskaber og datterselskaber samt Dynata's og deres respektive medlemmer, ledere, aktionærer, direktører, embedsmænd, ansatte og repræsentanter fra og mod alle krav, erstatningskrav, tab, domsafsigelser, prisbelønninger, bøder, straffe og omkostninger og/eller udgifter af enhver slags, inklusive og uden begrænsning, rimelige advokatsalærer og retsomkostninger, som opstår fra, er resultat af eller forårsaget af, enten direkte eller indirekte: (i) dit brud på eller krænkelse af disse Vilkår og/eller (ii) din brug af, deltagelse i og/eller adgang til Ydelserne.

 

17. Ansvarsbegrænsning.

UNDTAGEN I DET OMFANG DET ER FORBUDT AF GÆLDENDE LOVGIVNING, ANERKENDER OG ACCEPTERER DU, AT Dynata UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER ERSTATNINGSPLIGTIG ELLER PÅ ANDEN MÅDE ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR NOGEN INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE, FØLGESKADER OG/ELLER STRAFBARE ERSTATNINGSSKADER AF NOGEN SOM HELST GRUND ELLER ÅRSAG, UANSET OM Dynata ER GJORT BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR, AT SÅDANNE SKADER KAN EKSISTERE.

ETHVERT KRAV ELLER RETSHANDLING, SOM OPSTÅR FRA ELLER ER FORBUNDET MED BRUGEN AF YDELSERNE OG/ELLER DISSE VILKÅR SKAL ANFØRES INDEN FOR ET (1) ÅR EFTER ET SÅDANT KRAV ELLER RETSHANDLING OPSTOD.

 

18. Overholdelse af Gældende Lovgivning.

Du anerkender og accepterer, at du vil overholde alle gældende internationale, nationale, føderale, statslige og/eller lokale love, kodekser, regulativer, regler og/eller krav (“Gældende lovgivning”) vedrørende din brug af, deltagelse i og/eller adgang til Ydelserne.

 

19. Suspension, opsigelse, deaktivering af Panelmedlemskonti.

Begge parter kan opsige dit medlemsskab af et Panel når som helst, med eller uden grund, af hvilken som helst årsag eller uden årsag og uden noget erstatningsansvar for opsigelsen.

I tillæg til alle andre tilgængelige midler kan Dynata uden varsel, suspendere og/eller stoppe din brug af, adgang til og/eller deltagelse i Ydelserne, hvis du bryder eller krænker disse Vilkår. Hvis Dynata opsiger dit medlemsskab, fordi du bryder eller krænker disse Vilkår: (i) fortaber du alle adkomster, interesserer i og/eller til alle uindløste belønninger, tilskyndelser og/eller gevinster, med virkning fra opsigelsen, (ii) dit medlemsskab vil øjeblikkeligt blive opsagt, (iii) din adgang til, deltagelse i og brug af Ydelserne vil øjeblikkeligt ophøre, og (iv) du vil ikke få lov til at deltage i undersøgelser tilbudt gennem Ydelserne. Hvis et ikke-Panelmedlem bryder eller på anden måde overtræder disse Vilkår, accepterer et sådant ikke-Panelmedlem, at (a) alle rettigheder, adkomster og interesser i og/eller til uindløste belønninger, tilskyndelser og/eller gevinster (hvis nogen) vil blive fortabt med virkning fra opsigelsen, og (b) adgang til, brug af og deltagelse i Ydelserne vil omgående ophøre.

Dynata forbeholder sig endvidere retten til at deaktivere dit Panelmedlemskonto: (a) hvis du ikke forbliver Aktiv (som defineret heri), (b) hvis Dynata modtager en returnering eller meddelelse om leveringsfejl vedrørende e-mailkommunikationer sendt til din e-mailkonto, eller (c) hvis Dynata modtager en svarmeddelelse “postkasse fyldt” tre (3) gange vedrørende e-mailkommunikationer sendt til din e-mailkonto. Til disse Vilkårs formål betyder “Aktiv” at, du: (i) deltager i en undersøgelse mindst én gang hver sjette (6.) måned, eller (ii) opdaterer dine profiloplysninger mindst en gang hver sjette (6.) måned.

I tilfælde af deaktivering, opsigelse fra din side eller opsigelse fra Dynata's side (af andre årsager end dit brud på eller krænkelse af disse Vilkår) vil Dynata holde uindløste belønninger, tilskyndelser og/eller gevinster aktive og tilgængelige for dig til indløsning i en periode på tredive (30) dage efter deaktiveringen eller opsigelsen.

 

20. Dynata's medarbejdere.

A.         Begrænsning. Dynata's medarbejdere og deres Nærmeste Familiemedlem(mer) (som defineret heri) er ikke berettigede til at modtage nogen udbetalinger, gevinster eller tilskyndelser for at bruge, deltage i eller tage sig adgang til Ydelserne. Til formål for dette Afsnit 20 omfatter udtrykket "Nærmeste Familiemedlem(mer)" forældre, ægtefæller, børn eller bedre halvdele (dvs. kærester, partnere og ægteskabelige modstykker).

B.         Procedurer. Dynata's medarbejdere må kun bruge, tage adgang til eller deltage i Ydelserne efter at have modtaget skriftlig tilladelse fra deres respektive leder, og udelukkende til det formål at forbedre Dynata's produkter og/eller tjenester. Dynata's medarbejdere skal altid være ærlige og rapportere oplysninger i forbindelse med brug af, adgang til eller deltagelse i Ydelserne. Hvis der skal bruges ændrede, falske eller usande oplysninger, skal der modtages forudgående samtykke og godkendelse fra Dynata's administrerende direktør.

C.         Upassende adfærd. Medmindre det er autoriseret i henhold til disse Vilkår eller på anden måde godkendt skriftligt af Dynata's administrerende direktør, er overtrædelser af vilkårene i dette Afsnit 20 fra en Dynata-medarbejder og/eller dennes Nærmeste Familiemedlem(mer) en overtrædelse af Dynata's adfærdsstandarder, og enhver sådan overtrædelse kan udsætte medarbejderen for disciplin, inklusive, uden begrænsning, afskedigelse.

 

21. Meddelelser.

A. Meddelelse fra dig til Dynata. Med undtagelse af hvad der er fremsat heri, eller som pålagt ved Gældende Lovgivning, skal alle meddelelser, der skal sendes eller udleveres til Dynata: (i) være korrekt adresseret til den relevante firmaadresse og skal være tilstrækkeligt frankeret, hvis leveret: (a) med Federal Express, Express Mail eller andre nationalt eller internationalt anerkendte kurertjenester, der leverer fra den ene dag til den anden (hvor meddelelsen skal træde i kraft én (1) hverdag efter afsendelse), eller (b) med anbefalet post, post, hvor der bedes om returkvittering, post med forudbetalt porto (hvor meddelelse skal træde i kraft seks (6) dage efter, den er lagt i posten), eller (ii) sendt via e-mail til det relevante medlemsserviceteam for det relevante Panel.

B. Meddelelse fra Dynata til dig. Med undtagelse af, hvad der er pålagt ved Gældende Lovgivning, accepterer du, at Dynata kan sende meddelelser til dig: (i) via den e-mailadresse, som du har givet Dynata (hvor meddelelse skal træde i kraft én (1) dag efter den dato, hvor e-mailen blev sendt, forudset at Dynata ikke modtager en fejlmeddelelse, der oplyser, at levering af e-mailen blev forsinket, at e-mailadressen var ugyldig, eller at e-mailen på anden måde ikke kunne leveres), (ii) med anbefalet post, post, hvor der bedes om returkvittering, post med forudbetalt porto til den adresse, som du har givet Dynata (hvor meddelelse skal træde i kraft seks (6) dage efter, den er lagt i posten), eller (iii) ved at opslå meddelelser på den (de) relevante Websted(er). Du accepterer at tjekke den (de) relevante Websted(er) hyppigt for meddelelser og at holde dine personlige oplysninger opdaterede.

C.Juridisk meddelelse. Alle spørgsmål vedrørende disse Vilkår og alle juridiske meddelelser skal, i henhold til Afsnit 21.A. i disse Vilkår, sendes til:

Dynata, LLC
6 Research Drive
Shelton, Connecticut 06484, USA.
Attn: Legal Department

eller via e-mail til: privacy@dynata.com

 

22. Adskillelighed.

Hvis et vilkår eller en bestemmelse i disse Vilkår af en eller anden årsag holdes eller erklæres ugyldig eller umulig at håndhæve af en domstol med kompetent jurisdiktion, skal sådant vilkår eller sådan bestemmelse anses for at være ugyldig og skal ikke påvirke anvendelsen og/eller fortolkningen af disse Vilkår. De øvrige vilkår eller bestemmelser i disse Vilkår skal fortsat være i kraft, som om det vilkår eller den bestemmelse, som er ugyldig eller umulig at håndhæve, ikke var del af disse Vilkår.

 

23. Gældende Lovgivning, retskreds og værneting.

Disse Vilkår og din adgang til, brug af eller deltagelse i Ydelserne styres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i staten Connecticut, USA, uden hensyn til nogen del af noget valg af lovmæssige principper (enten i Connecticut eller nogen anden retskreds), som kan tillade anlæggelse af lovgivningen i en anden retskreds. Alle fordringer eller stridsmål, som opstår i forbindelse med disse Vilkår og/eller din adgang til, brug af eller deltagelse i Ydelserne er underlagt den eksklusive myndighed i staten eller Forbundsdomstole beliggende i Fairfield County i Connecticut, USA.

 

24. Diverse Vilkår.

Overskrifterne indeholdt i disse Vilkår er kun med henblik på reference og har ingen indvirkning på fortolkningen og/eller anvendelsen af disse Vilkår. Dynata's undladelse af at håndhæve et brud på disse Vilkår fra din side, ophæver eller befrier dig ikke fra et sådant brud og vil ikke ophæve, befri eller forhindre Dynata i at håndhæve noget efterfølgende brud på disse Vilkår fra din side. Disse Vilkår, alle regler, vilkår eller politikker, der henvises til, eller som er indeholdt heri, og alle Panelspecifikke krav repræsenterer hele forståelsen og aftalen mellem Dynata og dig, hvad angår sagens genstand heri.

 

Sidst opdateret: : 10. oktober 2019